जैव संंवेदनशील वाठार तशेंच अभयारण्यांंचेर नदर दवरपा खातीर समिती

अतिक्रमण वा हरकतीच्या घडणुकांचेर दवरतले नदर पणजी : गोंयांतले जैव संंवेदनशील वाठार तशेंच मोलें, खोतीगांव, बोंंडला, म्हादय अभयारण्याचेर नदर दवरपा खातीर राज्य सरकारान जैव संंवेदनशील देखरेख समिती स्थापन केल्या. अभयारण्य…

0 Comments

मोल्यां 5 फेब्रुवारी पसून पक्षी महोत्सव

भांगरभूंय। प्रतिनिधी पणजी : रान खात्यान 5 ते 7 फेब्रुवारी मजगतीं मोलें, धारबांदोड्यां पक्षी महोत्सव आयोजीत केला. वेगळ्यावेगळ्या राज्यांतल्यान तशेंच गोंयांतल्यान सुमार 100 प्रतिनिधी ह्या महोत्सवांत वांटेकार जातले. ह्या निमतान…

0 Comments

धारबांदोड्यां गाडयेक अपघात; दोगांक मरण, एकलो जखमी

धारबांदोडें: मंगळारा रातीं सव्वा इकरा वरांचेर सुमाराक पिळये धारबांदोडें हांगा स्विफ्ट गाडयेक भिरांकूळ अपघात जाल्ल्यान राजदीप राजेंद्र नायक (पिराय-30, रा. उसगांव, मूळ दिवचले) हाका जाग्यारूच मरण आयलें.ह्या अपघातांत गंभीर जखमी…

0 Comments

क्रिकेट टुर्नामेंट जिखून घरा वतना अपघात

दोग तरणाट्यांचेर काळाचो घालोभांगरभूंय - प्रतिनिधीधारबांदोडेंः उसगावां आयोजीत केल्ले क्रिकेट टुर्नामेंट जिखले उपरांत घरा वतना अपघात जावन दोग तरणाट्यांक मरण आयलें. राजदीप नायक टुर्नामेंट सोंपले उपरांत स्विफ्ट मोटारीन आपल्या धारबांदोडेच्या…

0 Comments

गोवा डेरीची स्थिती संजिवनी भशेन जावची नाः गोविंद गावडे

वेवस्थापन सुदारल्यार निश्चीत फायद्यांत येवये पणजी : वेवस्थापन सुदारलें जाल्यार गोवा डेरी निश्चितपणान फायद्यांत येवंक शकता. संजिवनी साकर कारखान्या भशेन गोवा डेरीची स्थिती ना अशें सहकार मंत्री गोविंद गावडे हांणी…

0 Comments

मागण्यो मान्य करात, नाजाल्यार ‘रास्ता रोको’ आंदोलन

धरणें आंदोलनांतल्या ऊस शेतकारांची शिटकावणी सांगेंः ऊस शेतकारांच्यो मागण्यो सरकारान मान्य करूंक नात. ऊस शेतकारांक सरकार फक्त पोकीं आस्वासनां दितां. सरकारान शेतकारांक लेखी स्वरूपांत बरोवन दिवचे. आत्मनिर्भर गोंय विशीं सरकार…

0 Comments

ऊस शेतकारांचें आंदोलन सुरूच, मागण्यांचेर ठाम

आंदोलन सुवातेरूच न्हिदतात, थंयच जेवतात सांगेंः शेतकार संघर्श समितीन आयोजीत केल्ल्या शेतकार आंदोलनाक काल दुसऱ्या दिसा 400 वयर ऊस उत्पादक हजर आशिल्ले. सध्या सुरू आशिल्ल्या आंदोलनांत थळावे आमदार प्रसाद गांवकार…

0 Comments

लोकांच्या आगर्‍याक लागून फुडली वेंचणूक लढयतलों: गणेश गांवकार

तामनार प्रकल्पा विशीं सरकारान लोकांक म्हायती दिवची धारबांदोडें: 2022 वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची इत्सा आसा. आपूण भारतीय जनता पक्षाचो वांगडी आसा. मगो पक्ष सोडून भाजपांत आयिल्ले दीपक पाऊसकार हांचे…

0 Comments

संजिवनीक सरकारा कडल्यान मेळटलें अनुदान

कृशी खात्यान अधिसुचोवणी काडली पणजी : संजिवनी साकर कारखान्याक सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत मेळटली. वर्साक चार टप्प्यानी ही मजत मेळटली. अर्थीक मजत दिवपी अधिसुचोवणी कृशी खात्यान जारी केल्या.संजिवनीच्या कर्मचाऱ्यांचो पगार,…

0 Comments

धारबांदोडेंच्या आपमजत गटांनी दाखयली दिशा

रोजांचें विक्रमी उत्पादन करून स्वयंपूर्णतायेचें ​दिशेन वाटचाल पणजी : दूद, भाजी तशेंच फुलांच्या उत्पादनांत स्वयंपूर्ण जावपाची तांक राज्या कडेन आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हालींच म्हणिल्लें. धारबांदोडेंतल्या आपमजत…

0 Comments