पीएफ, ईएसआय पसून वंचितूच

भौबांखा सोसायटी कामगारांची व्यथा पणजी: भौशीक बांदकाम खात्यान कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी 1,115 कर्मचार्‍यांक कामगार सोसायटींत आस्पावन घेतल्यार वर्स जायत आयलें, तरी लेगीत तांकां अजून पीएफ, ईएसआय ह्यो येवजण्यो सुरू…

0 Comments

गोंयांत ‘अपना भाडा’ टॅक्सी सेवा रोखडीच जातली सुरू

मुर्तझा अली हांची म्हायती पणजी: गोंयांत रोखडेंच ‘अपना भाडा’ ही अ‍ॅपार चलपी टॅक्सी सेवा सुरू जातली. 7 मार्चा सावन हे सेवेची विवीध सुवातांनी कार्यालयां सुरू जातली. थळावे तशेंच पर्यटकांक उण्या…

0 Comments

इस्रोन धाडले 18 उपगिरे अंतराळांत

व्हडली मोहीम, वांगडा आसात ई- भगवद्गीता, मोदींचोय फोटो बंगळुरूः इस्रोन आयज इतिहास रचलो. अंदूंची पयली मोहीम तांणी येसस्वी केली. श्रीहरीकोटांतल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान अॅमाझोनिया -1 आनी हेर 18 उपगिरे…

0 Comments

नगरपालिका वेंचणुकेच्या आरक्षणाचो आयज सोक्षमोक्ष

खंडपिठाच्या निवाड्या उपरांत राजकी घडणुकांक येतलो नेट पणजी : आरक्षणाक आव्हान दिवपी याचिकांचेर खंडपीठ आयज निवाडो दीत आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्ल्यान आरक्षणाच्या प्रस्नाचो आयज सोक्षमोक्ष लागपाचो आसा. चडशे इत्सू उमेदवार तशेंच…

0 Comments

कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी 1 एप्रीलाच्यान रस्त्यार धांवतल्यो

देशांतली सगल्यांत उंच बस गोंयांत पणजी : भारतांतली सगल्यांत उंच इलेक्ट्रीक बशीचो हालींच कदंब म्हामंडळांत आस्पाव जाला. ह्या बशीची उंचाय 900 मि. मि. आसून लांबाय 12 मिटर आसा. जाल्यार बशीची…

0 Comments

भाजपाक हारोवप हेंच एकमेव ध्येय : दिगंबर कामत

विरोधी पक्षांची फातोड्डेंच्या हॉटेलांत गुपीत बसका पणजी: फातोड्डेंच्या हॉटेलांत शेनवारा विरोधी पक्षांच्या आमदारांची बसका जाली. हे बसकेंत भाजपाक हारोवपा खातीर सगल्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाचेर चर्चा जाली. मात, दिगंबर कामत…

0 Comments

पेडणेंतल्या राष्ट्रीय म्हामार्ग 66 च्या बांदकामांत कंत्राटदाराचो भ्रश्टाचार

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत ओगी कित्याक: अ‍ॅड. प्रसाद शहापुरकाराचो आरोप पणजी: पेडणें म्हालांत राष्ट्रीय म्हामार्ग क्र. 66 बांदिल्ल्या कंत्राटदारा आड पेडणें पुलिसांक एफआयआर नोंदोवपाचे निर्देश न्यायालय दंडाधिकारी पयलो वर्ग हांणी दिले.…

0 Comments

पालिका वेंचणुकेंतल्या उमेदवारांक आयकर विवरण भरप गरजेचें

मुरगांव: राज्यांत पालिका वेंचणुकेंत इत्सूक उमेदवारांक आयकर विवरण भरप गरजेचें आसा. तशेंच उमेदवाराक सुचोवंक नाशिल्ल्यांक लेगीत आयकर विवरण आसप म्हत्वाचें आसा अशें राज्य निर्वाचन अधिकाऱ्यान सांगलें.राज्यांतल्या पालिका वेंचणुके खातीर दरेक…

0 Comments

विधानसभा अधिवेशनाचो कार्यकाळ थारावपा फाटल्यान भाजपा सरकाराचो राजकी डाव

विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांचो आरोप पणजी: गोंय विधानसभा अधिवेशनाचो कार्यकाळ फकत 13 दिसूच थारावपा फाटल्यान भाजपा सरकाराचो राजकी डाव आसून, 24 मार्चा सावन सुरू जावपी अधिवेशनांत म्हादय, कोळसो…

0 Comments

रेल्वे मार्ग दोट्टीकरणाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय

रानजीव मंडळाचीय मंजुरी, 121 हेक्टर रानक्षेत्रांचेर येतली हावळ पणजीः फाटले कांय म्हयने दक्षीण-अस्तंत रेल्वे मार्ग दोट्टीकरणाक गोंयांतल्यान खर विरोध जाता. फाटले वर्सभर हो प्रकल्प प्रलंबीत आसा. पूण आतां रेल्वे मार्ग…

0 Comments