10 म्हयन्यांनी 11 हजार नोकरेचीं पदां भरपाचें आव्हान

जाणून घेयात सरकाराच्या खंयच्या खात्यांत आसात कितल्यो नोकऱ्यो; साडे चार वर्सांच्यान चल्ला घोळ भांगरभूंय - प्रतिनिधी पणजीः राज्य सरकाराच्या सुमार 35 खात्यांनी 11 हजार नोकरेचीं पदां रितीं आसात. ही पदां…

0 Comments

गोंय नागरी सेवेंतल्या 8 अधिकाऱ्यांक आयएएस कॅडरांत बडटी

भांगरभूंय - प्रतिनिधीपणजीः केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे निवड समितीन गोंयांतल्या आठ अधिकाऱ्यांक आयएएस कॅडरांत बडटी दिवपाचो प्रस्ताव मंजूर केला. मजगतीं हातूंतल्या एका अधिकाऱ्यान कांय वर्सां पयलींच व्हिआरएस घेतल्या म्हण्टकूच सात अधिकाऱ्यांचो…

0 Comments

असिस्टंट पब्लीक प्रॉसिक्युटराच्यो 23 सुवातो भरपाक जायरात

पणजीः गोंय लोक सेवा आयोगान असिस्टंट पब्लीक प्रॉसिक्युटराची 23 पदां भरपाक कायद्याची परदवी आशिल्ल्या उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. 28 ऑगस्टा मेरेन अर्ज करपाक मेळटले. 23 सुवातां मदल्यो 14 सुवातो राखीव…

0 Comments

5 ते 23 वर्सां पसून हजार कर्मचारी कंत्राटाचेर

25 सरकारी खात्यांतल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची व्यथा पणजीः सरकाराच्या सुमार 25 खात्यांनी 5 वर्सां ते 23 वर्सां पसून फक्त कंत्राटाचेर काम करपी एक हजार लोक आसात. सचिवालया सारके सुवातेर 20 लोक…

0 Comments

गोंयांत 47,629 बेकार!

पणजीः विधानसभेंत कामगार मंत्री जेनिफर मोंसेरात हिणें गोंयांत नोंद आशिल्ल्या बेराजगारांचो आंकडो दिला, त्या प्रमाण 47,629 इतले जाण बेकार म्हणून नोंद आसा. - 10वी जाल्ले 5250 - 12वी जाल्ले 11,201…

0 Comments

नोकरेची म्हायती आतां एका ‘क्लीक’चेर : 4 जूनाक रित्या पदांच्या ऑनलायन अधिसुचोवणी सेवेचो शुभारंभ

पणजी: सरकारी आनी खाजगी क्षेत्रांत उपलब्ध आशिल्ल्या नोकऱ्या संबंदीची म्हायती रोजगार विनिमय केंद्रांत नोंदणी केल्ल्या बेरोजगारांक आतां घरबसल्या मेळटली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी कामगार मंत्री जेनिफर मोंसेरात हांचे हस्तुकीं…

0 Comments