गर्दीच गर्दी….. कोणाक ना भंय…

जगा वयले ढवळे भवती भागरथ बाबलो – शाबी, तें मालवणा कोंकणी संमेलन जावपा आशिल्लें तें जालें रे?शाबी – बाबल्या, जाल्यार कळपाचें मरे. पोरूं जावपाचें आशिल्लें. कोरोना आयलो आनी सगळीच वाट…

0 Comments

एकेक नमुने पळोवपाचे

एकाद्र्या मनशाक सोताची कसली व्हडवीक दिसत, गर्व जायत सांगपाक जाता? आपणा कडेन कितें तरी वेगळें आसा, मागीर तें कितेंय आसूं, कुस्कुटा इतलें आसूं, ताचोच गर्व जाता. जें कितें गर्वाक कारण…

0 Comments

यादींचो घोंस

ह्यो यादी 50-55 वर्सां आदल्यो. तेन्ना हांव आगशे, सेंट लॉरेन्स इश्कोलांत शिकयतालें. म्हजे विशय– हिन्दी, मराठी. चडशीं भुरगीं किरिस्तांव. हिन्दी, मराठी म्हळ्यार तांचो दुस्मान. तांकां ख, ठ, ढ ष हे…

0 Comments

गाय

बोलीः त्या दिसा गोरवां पाडवो आशिलो. घरा देवा पुजा जात म्हणलार म्हाक तडव जाल्लो तेतूत मनात झगडें चलिलें मुडगेरी बस मेळता काय हेळगेंजुग मेळता काय? ह्यात तंद्रेत रस्त्यार पेपर घेवूक…

0 Comments

कोंकणींतल्यान मुळावें शिकप गांवांगांवांत मेळचें

चौकारः अामी जशे नागपंचम, धेणलो पाडवो, वडाची पुनव मनयतात आनी त्या त्या दिसा नागोबा, बैल, वडाची अर्थ अपुरबाय करून हेर दिसांनी तांची वासपूस लेगीत करिनात. तशीचशी कितें गत सध्याक राजभास…

0 Comments

वेंचणूक प्रक्रियेंत परिवर्तनाची गरज

कव्हरस्टोरीः भारत हो सगळ्यांत व्हड आनी आदर्श लोकशाय देश. पुराय संवसारांत देख घेवची अशी भारताची वेंचणूक प्रक्रिया. कोरिया वा चीना भशेन हुकूमशाय देशांनी वेंचणुके सारकी प्रक्रिया शक्य ना, मात लोकशाय…

0 Comments

थळाव्यो स्वराज्य संस्था वेंचणूक प्रक्रिया पारदर्शी आसची

तळागाळांतल्या लोकांक आमचे लोकशायेंत वांटेकार जावंक मेळचें ह्या हेतान थळाव्या स्वराज्य संस्थांची बांदावळ केल्या. हो ताचे फाटलो विचार. ह्या वेंचणुकांक तेच खातीर राजकीय पक्षां कडल्यान पयस दवरप गरजेचें. कव्हरस्टोरीः एकाच…

0 Comments

मिले सुर मेरा तुम्हारा – संगीत सूर्य

पोडियम: कांय वर्सां आदीं दूरदर्शनाचेर एक गीत गाजिल्लें. मिले सुर मेरा तुम्हारा. भारतीय संस्कृती टीव्हीच्या पड्ड्यार अळंग देंवोवपी ती एक अप्रतीम रचना. देस रागांतली ही रचना शास्त्रीय संगीत कळना तांच्या…

0 Comments

शेवणीं महोत्सव पर्यटन पूरक जावचो

मूळ सावड्डेंचो, आतां फोंड्या खडपाबांधार रावपी शैलेंद्र नाईक हाका तिसऱ्या आनी चवथ्या शेवणीं महोत्सवांत पयलें इनाम फावो जालां. फोटोग्राफीचें कसलेंच शिक्षण घेनासतना फाटलीं सात वर्सां शैलेंद्र शेवण्यांचे फोटो काडटा. फ्लॅटाचे…

0 Comments

गोंयकारपण पर्यटन ब्रॅण्ड जावचो

कव्हरस्टोरीः पर्यटन वेवसायाचें सगल्यांत म्हत्वाचें आंग म्हणल्यार त्या थळा वयली आनी भोंवतणच्या वाठारांतली सुरक्षीतताय. ती नासल्यार हो वेवसाय तगूंक शकना. तशें पळोवंक गेल्यार शांतता, सुरक्षीतताय हीं गोंयचीं पारंपारीक वैशिश्ट्यां. पर्यटन…

0 Comments