72 वरां भितरूच मडगांव नगराध्यक्षाचेर अविस्वास थाराव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कारण कसलें हाचो मात उल्लेख ना; थारावाचेर 15 नगरसेवकांच्यो सयो

मडगांवः मडगांवचे नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकार हांचे आड काल (सोमारा) अपेक्षे प्रमाण अविस्वास थाराव दाखल केलो. चार नगरसेवकांनी शार उदरगत खात्याचे संचालक गुरुदास पिळर्णकार हांचे लागीं अविस्वास थाराव सादर केलो. 72 वरां भितरूच नगराध्यक्षाचेर अविस्वास थाराव हाडिल्ल्यान मडगांवां लोकां मदीं एकूच चर्चा सुरू आसा.

पूण कित्याक लागून अविस्वास थाराव हाडलो, हाचें कारण मात समजूंक शकलें ना. ह्या वेळार उपनगराध्यक्षा दिपाली सावळ, महेश आमोणकार, कामील बार्रेटो आनी सगुण (दादा) नायक हाजीर आसले. ह्या अविस्वास थारावाचेर भाजपा गटाच्या 15 नगरसेवकांनी सयो केल्यात.

फाटल्या शुक्रारा घनश्याम शिरोडकार हांणी भाजपा गटाचे उमेदवार दामोदर शिरोडकार हांकां 15 आड 10 मतांनी हारयिल्लो. उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सगल्या नगरसेवकांक पणजे आपोवन अविश्वास थारावाचेर सयो करून घेतिल्ल्यो.

हे विशीं नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकार हांकां विचारलें तेन्ना तांणी आपल्याक अजून मेरेन थारावाची नोटीस मेळिल्ली ना. ती मेळ्ळे उपरांत कितें करप हें थारायतले. वेंचणूक गुप्त पद्दतीन जाल्ल्यान भाजपाच्या पांच नगरसेवकांनी विरोधांत मतदान केल्लें. मात, अविस्वास थारावाचेर मतदान जावपाचें आसा ते खातीर तीन नगरसेवकांनी घनश्याम शिरोडकार हांचे वटेन उक्तेपणान हात वयर करून मतदान केले बगर तांकां आपले कदेल सांबाळप कठीण जातलें.

शार उदरगत खात्याचे संचालक गुरुदास पिळर्णकार हांणी 23 सप्टेंबराक मडगांव पालिका सभाघरांत सकाळीं 11 वरांचेर खाशेले बसकेचें आयोजन केलां अशी नोटीस जारी केल्या.