भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या वाडदिसा मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी भेट दिवन तांकां वाडदिसाचीं परबीं भेटयलीं.
(विशांत वझे)