52 टक्के भारतीय बायलांक एनिमिया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः तरणाट्यांमदीं आयर्नची उणीव वाडत आसा. 21 वर्सां मेरेनच्या 17 टक्के बायलांक वा तरणाट्यां मदीं आयर्नची उणीव दिसून आयली. अमेरिकेंत पन्नास वर्सां सकयल्या ३५ टक्के बायलांक जाल्यार भारतांत 52 टक्के बायलांक रगत उणें (Anemia) आसा. आयर्नची उणीव आशिल्ल्या बायलांक थकवा येता, चिडचिडेपण येता. पूण बायलां तो जिणेचो एक भाग अशें मानतात आनी ताच्या कडेन दुर्लक्ष करतात अशें संवसारीक भलायकी संघटनेच्या अहवालांत म्हणलां.
ही स्थिती कांय काळ तिगून उरल्यार ती ताण, उदासीनताय आनी काळजाच्या आताकांत रुपांतरीत जावंक शकता. तांबड्या रगतपेशींचें प्रमाण तिगोवन दवरपाक आयर्नाचो म्हत्वाचो वांटो आसता. आयर्न उणें आसल्यार ह्या पेशींचे कार्य सारके दवरपाक कुडीची उर्जा चड खर्च जाता. काळीज, मेंदू आनी काळजाच्या कार्याचेर परिणाम जाता. एकंदरीत ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जाता.
आयर्नाची उणीव दिसपी कांय लक्षणां म्हळ्यार स्वास घेवपाक त्रास जावप, विचारांत अस्पश्टताय जावप, थकवो येवप, घुंवळ येवप, थंड तापमान संवेदनशीलताय वाडप आदी जावन आसात.