5 वर्सांत एकल्याक पीएचडी खातीर शिश्यवृत्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोंकणी अकादेमीच्या शिश्यवृत्तीचो 88 विद्यार्थ्यांनी घेतलो लाव

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : फाटल्या पांच वर्सांत गोंय कोंकणी अकादेमीच्या शिक्षण शिश्यवृत्तीचो लाव वट्ट 88 विद्यार्थ्यांनी घेतला. तातूंत पीएचडी खातीर फक्त एकाच विद्यार्थ्याक शिश्यवृत्ती मेळ्ळ्या, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्ले जापेंत नमूद केल्या.
आमदार कार्लुस फेरेरा हांणी हे विशींचो प्रस्न विचारिल्लो. कोंकणी भाशेंतल्यान शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक उच्च शिक्षणा खातीर अर्थीक नदरेन मजत करपाच्या हेतान सरकारान गोंय कोंकणी अकादेमी वतीन कोंकणी शिक्षण शिश्यवृत्ती येवजण सुरू केल्या. बीए, एमए, आनी पीएचडी करपाक इत्सूक आशिल्ल्यांक हे शिश्यवृत्तीचो लाव मेळटा. येवजणे खाला बीए खातीर वर्सुकीं 12 हजार, एमए खातीर वर्सुकीं 18 हजार आनी पीएचडी वर्सुकीं 25 हजारांची शिश्यवृत्ती एकदाच दितात.
बीए खातीर 2017-18, 2018-19, 2019-20 अानी 2021-22त दरेकी 15 विद्यार्थ्यांक जाल्यार 2020-21त 12 विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्तीचो लाव मेळ्ळा. 2017-18 आनी 2018-19त एमए खातीर एकाय विद्यार्थ्यांन शिश्यवृत्तीचो लाव घेवंक ना. पूण ते उपरांतच्या तीन वर्सांत दरेकी पांच विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्तीचो लाव मेळ्ळा अशी म्हायती डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेंत दिल्या.

शिश्यवृत्ती खातीर पात्रताय निकश

कोंकणी भाशे वयल्या मोगा वांगडाच कोंकणी विशयांत 50 टक्के गूण गरजेचें. तशेंच प्रकल्पांत योगदान आसप गरजेचें.
अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, हेर मागासवर्गीय तशेंच अर्थीक नदरेन मागास गटांतल्या विद्यार्थ्यांक प्राधान्य.
फक्त बेरोजगार विद्यार्थ्यांक अर्ज करपाक मेळटा. अर्दवेळ म्हूण काम करपी विद्यार्थ्यांकूय लाव घेवपाक मेळटा. पूण ताचे म्हयन्याचें उत्पन्न 8 हजारा परस उणें आसप गरजेचें. तांकां उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करचे पडटलें.
गोंयांत रावपी राबितो पुराव्या सयत राज्यांत धावी आनी बारावी उत्तीर्ण जाल्ल्याचे पुरावे.
जात तशेंच उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करप गरजेचें.
फटीची म्हायती दिवन शिश्यवृत्ती मेळयिल्ल्याचे सिद्ध जाल्यार दिल्ली रक्कम कळंतरा सयत वसूल करपाचो अधिकार कोंकणी अकादेमीक आसा.