40 हजार परंपरीक वेवसायिकांक 15 दिसांत दरेकी 5 हजार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुभाष फळदेसायः अतिरिक्त 25 कोटी दिवपाक मंत्रीमंडळाची मान्यताय

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : कोवीड काळांत राबयिल्ल्या परंपरीक वेवसायीक अर्थीक मजत येवजणे खाला 40 हजार वेवसायिकांच्या बँक खात्यांत फुडल्या 15 दिसांत दरेकी पांच हजार रुपया जमा करतले, अशी म्हायती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली.
हे येवजणे खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पांत अतिरिक्त 25 काेटींचो निधी दिवपाकूय बुधवारच्या मंत्रीमंडळ बसकेंत मान्यताय दिल्या, अशें फळदेसाय हांणी बुधवारा पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. कोविडाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या ल्हारेचो फटको राज्यांतल्या परंपरीक वेवसायिकांक बशिल्लो. कोवीड काळांतले लॉकडावन, जनता कर्फ्यूक लागून जायते म्हयने तांचे वेवसाय ठप्प जाल्ले. ताका लागून जायत्या जाणांचेर वेवसाय बंद करपाचो वेळ आयिल्लो. अशा वेवसायिकांक अर्थीक मजत म्हूण दरेकी पांच हजार रुपया दिवपाची घोशणा सरकारान केल्ली.
समाज कल्याण खात्या वरवीं ही येवजण राबोवन परंपरीक वेवसायिकां कडल्यान अर्ज लेगीत मागयिल्ले. ते उपरांत हजारांनी वेवसायिकांनी खात्या कडेन अर्ज सादर केल्ले. तातूंतल्या 40 हजार वेवसायिकांक फुडल्या 15 दिसांत दरेकी पांच हजार रुपयांची अर्थीक मजत दितले, अशें फळदेसाय हांणी सांगलें.
मजगतीं, हे येवजणे खातीर 90 हजार अर्ज आयिल्ले. उरिल्ल्या 50 हजार जाणांक अर्थीक मजती खातीर अतिरिक्त 25 कोटींच्या निधीची गरज आसा. तसो प्रस्ताव आपूण मंत्रीमंडळ बसकेंत सादर केल्लो. ते प्रमाण फुडल्या अर्थसंकल्पांत हे खातीर अतिरिक्त 25 कोटींची तजवीज करपाचे मंत्रीमंडळान मान्य केलां, अशेंय तांणी नमूद
केले.