4 हजार रोपे लावून आयएचसीएलान संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः गोंयांतली सगल्यांत व्हडली हॉस्पिटॅलिटी ऑपरेटर्स आनी पर्यटन मळावयली  इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडान (आयएचसीएल)  संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या ‘ओन्ली वन अर्थ’ हे संकल्पने खाला गोंयांतल्या आपले वेगवेगळे सुवातेकडले मालमत्तेंत 4 हजारां परस चड रोपे लायले
सैमा वांगडा संतुळा राखपा खातीर आमचे पृथ्वीक वाडट्या तापमाना पसून साल्वार करपा खातीर दरेकल्यान आपले परीन पर्यावरण राखणेचें काम करीत रावपाक जाय अशें आयएचसीएल गोंयचे वरिश्ठ उपाध्यक्ष व्हिन्सेट रामोस यांनी सांगितलें. आयएचसीएलांत समावेशन आनी वेवसाय जापसालदारी हाका म्हत्व आसा आनी पर्यटन उद्देगांत बेंचमार्क तयार करपाचो आमचे यत्न चल्ल्यात अशें तांणी सांगलें.
कंपनीन पर्यावरणीय फुडारपण, सामाजीक जापसालदारी, प्रशासन उत्कृश्टता, दायज जतन, शाश्वत वाड, परिवर्तन ह्या मुखेल विशयां खाला फावो ती उपाय येवजण हातांत घेतल्या. हे उदिश्ट्य 2030 मेरेन हातास्पाचे आमचो हावेस आसा. कोयर वेवस्थापन, ग्रीन फूटप्रिंट, ईव्ही चार्जिंग, ऊर्जा संवर्धन, आजिविका प्रभाव आनी दायज हांचे सयत जायत्या उपक्रमां वरवीं एक बरो फुडार घडोवपाचे दिकेन आयएचसीएल यत्न करता अशें तांणी सांगलें.