28 मेक उलोवपाची सर्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हांचे जयंती निमतान पेडणें म्हाल मर्यादीत उलोवपाची सर्त शेनवारा, 28 मेक सांजवेळा 4 वरांचेर सकयलोवाडो, श्री नारायणदेव देवस्थानाच्या सभामंडपांत जातली अशें देवस्थान समितीचे अध्यक्ष विश्राम तारी हांणी कळयलां.
हे म्हाल पावंड्या वयले उलोवपाचे सर्ती खातीर मी सावरकर बोलतोय हो विशय आसा. पयल्या गटा खातीर 2 ते 3 मिण्टां जाल्यार दुसऱ्या गटा खातीर 3 ते 5 मिण्टांचो वेळ दितले अशें आयोजकांनी कळयलां.
ही सर्त दोन गटांनी आसतली. 15 वर्सा खालच्या गटा खातीर पयलें रोख इनाम 3 हजार, दुसरें 2 हजार आनी तिसरें 1 हजार अशी इनामां आसतलीं. तशेंच दोन उमेद वाडोवपी इनामांय आसतलीं. प्रशस्तीपत्रांय दितले. सर्तकांनी येतना जल्माचो दाखलो हाडचो पडटलो.
दुसऱ्या 15 वर्सां वयल्या गटा खातीर पयलें 5 हजार, दुसरें 3 हजार आनी तिसरें 2 हजार अशीं इनामां आसतलीं. दोन उमेद वाडोवपी इनामां आसतलीं आनी प्रशस्तीपत्रांय दितले.
सर्ती खातीर प्रवेश मुफत आसा. दोनूय गटांत फकत 10 जाणांक पयलो संपर्क सादपी व्यक्तीक पयलें प्राधान्य दितले. सर्तींत वांटो घेवपी इत्सुकांनी अध्यक्ष विश्राम तारी 94207254899 वा सचीव हनुमान गोकर्णकार 9518325839 हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन आयोजक संस्थेन केलां. सर्तीचो इनामां वांटप सुवाळो त्याच दिसा सांजवेळा 6 वरांचेर देवस्थानाच्या प्रांगणांत मानेस्तांचे उपस्थितींत जातलो अशें आयोजकांनी कळयलां.