28 मामलेदार, संयुक्त मामलेदारांच्यो बदल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः राज्य सरकारान बिरेस्तारा विवीध म्हालांतल्या 28 मामलेदार आनी संयुक्त मामलेदारांच्यो बदल्यो केल्यो. हे संबंदांतलो आदेश लेगीत जारी केला.

आदेशा प्रमाण, सांगें मामलेदार राजेश सांखळकार हांची फोंडेंचे संयुक्त मामलेदार 1, सांगें मामलेदार राजेश सांखळकार हांची फोंडेंचे संयुक्त मामलेदार 1, साश्टीचे संयुक्त मामलेदार 4 पदाचेर आशिल्ली जानवी कालेकार हांची फोंडेंच्या संयुक्त मामलेदार 2 पदाचेर बदली केल्या. तांचे कडेन फोंडेंच्या संयुक्त मामलेदार 3 पदाचो अतिरिक्त ताबोय दिला. धारबांदोडें मामलेदार प्रवीणजय पंजीत हांची सांगें मामलेदार, साश्टीची संयुक्त मामलेदार 7 पदाचेर आशिल्ली सीमा गुडेकार हांची सांगें संयुक्त मामलेदार 1 पदाचेर बदली केल्य. तांचे कडेन सांगेंच्या संयुक्त मामलेदार 2 पदाचो अतिरिक्त ताबोय दिला.

दिवचल मामलेदार लक्ष्मीकांत कुट्टीकार हांची धारबांदोडें मामलेदार पदाचेर बदली केल्या. तांचे कडेन थंयच्या संयुक्त मामलेदार 1 पदाचो अतिर्कित ताबो दिला. बार्देसचो संयुक्त मामलेदार 3 राजाराम परब हांची दिवचल मामलेदार, पेडणेंची संयुक्त मामलेदार 1 अक्षया आमोणकार हांची दिवचल संयुक्त मामलेदार 1, बार्देसचे संयुक्त मामलेदार 1 कृष्णा गांवस हांची संयुक्त मामलेदार 1 म्हूण बदली केल्या. सांगे संयुक्त मामलेदार 1 अना रिटा मारिया पीस हांची साश्टी संयुक्त मामलेदार 1, तिसवाडी संयुक्त मामलेदार 1 शमा नार्वेकार हांची साश्टी संयुक्त मामलेदार 4, फोंडें संयुक्त मामलेदार दिओना परेरा हांची साश्टी संयुक्त मामलेदार 6, फोंडें संयुक्त मामलेदार 3 नाथन आफोन्सो हांची केपें संयुक्त मामलेदार 1, मुरगांव संयुक्त मामलेदार 1 पदाचेर आशिल्ले रणजीत साळगांवकार हांची मुरगांव मामलेदार पदाचेर बदली केल्या. साश्टी संयुक्त मामलेदार 1 रोझारियो कार्व्हालो हांची मुरगांव संयुक्त मामलेदार 1, राहुल देसाय हांची मुरगांव संयुक्त मामलेदार 2, सत्तरी मामलेदार कौशीक देसाय हांची तिसवाडी मामलेदार, बार्देसचे संयुक्त मामलेदार 5 शैलेंद्र देसाय हांची तिसवाडी संयुक्त मामलेदार 1, तिसवाडी संयुक्त मामलेदार 3 संजीवनी सातार्डेकार हांची तिसवाडी संयुक्त मामलेदार 2, साश्टी संयुक्त मामलेदार 6 गौरव गावणेंकार हांची तिसवाडी संयुक्त मामलेदार 4, साश्टी संयुक्त मामलेदार 2 प्रवीण गांवस हांची बार्देस संयुक्त मामलेदार 1, फोंडें संयुक्त मामलेदार 1 भिकू गांवस हांची बार्देस संयुक्त मामलेदार 2, साश्टी संयुक्त मामलेदार 3 धिरेन बाणावलीकार हांची बार्देस संयुक्त मामलेदार 3, तिसवाडी संयुक्त मामलेदार 2 प्रिया सामंत हांची बार्देस संयुक्त मामलेदार 5, सत्तरी संयुक्त मामलेदार 1 साईश नायक हांची बार्देस संयुक्त मामलेदार 6, बार्देस संयुक्त मामलेदार 2, अनील राणे सरदेसाय हांची पेडणें संयुक्त मामलेदार 1, तिसवाडीटे मामलेदार दशरथ गांवस हांची सत्तरीचे मामलेदार म्हूण बदली जाल्या. तांचे कडेन बार्देस मामलेदार पदाचो अतिरिक्त ताबो दिला. जाल्यार दिवचलची संयुक्त मामलेदार 1 पदाचेर आशिल्ली अपूर्वा कर्पे हांची सत्तरीच्या संयुक्त मामलेदार 1 पदाचेर बदली केल्या, अशेंय आदेशांत म्हणलां.