25 वर्सां सकयल्या पदवीधरांतले 42% बेरोजगार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रेमजी विद्यापिठ ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ चो अहवाला

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः कोरोना उपरांत देशाची अर्थवेवस्था सुदारपा वांगडाच बेरोजगारीचें प्रमाणूय उणें जालां. तरी लेगीत पदवीधर लोकांची बेरोजगारी अजूनय 15 टक्क्यांचेर आसा. अर्थीक वाड नेटान जाल्ली आसून लेगीत 25 वर्सां सकयल्या पदवीधरांतले 42% बेकार आसात.
अझीम प्रेमजी विद्यापिठान बुधवारा जाहीर केल्ल्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023’ अहवाला प्रमाण 2019 उपरांत कामगार वर्गाचो आकार वाडलो, सहभागाचें प्रमाण वाडलें आनी बेकारीचें प्रमाण उणें जालें.2021-2022 वर्सा बेकारीचें प्रमाण 6.6% आशिल्लें. 2017-18 वर्सा 8.7% आशिल्लें. हो आंकडो शारी आनी गांवगिऱ्या वाठारां कडेन आनी दादले आनी बायलो ह्या दोनूय वर्गां कडेन संबंदीत आशिल्लो. हो अहवाल पीरियॉडिक लेबर फोर्स 2023 च्या आंकड्यांचेर आदारीत आसा. ते प्रमाण उच्च शिकिल्ल्या गटांत बेरोजगारी दरांत व्हड उतार-चढाव दिसले. 25 वर्सां सकयल्या साक्षर तरणाट्यांमदीं बेरोजगारीचे प्रमाण 42% आशिल्लें.
जाल्यार 35 वर्सां वयर पदवीधर फकत 5% बेरोजगार आशिल्ले. म्हणल्यार पदवीधरांक नोकऱ्यो उसरां मेळटात. पूण हें काम तांच्या पात्रते प्रमाण आनी अपेक्षा प्रमाण आसा काय ना हें अहवालांत सांगिल्लें ना. महामारींक लागून आपत्तीजनक रोजगार वाडला. अहवालांत जाती आदारीत रोजगार परिणामांचें विश्लेशण केल्ल्या प्रमाण कोयर आनी चामड्याच्या वेवसायांतल्या अनुसूचित जातींचो आंकडो नेटान उणो जायत आसा.
2004 वर्सा सावन स्थीर आशिल्लें बायलांचें रोजगार प्रमाण 2019 वर्सा सावन वाडलां. हाचें कारण वाडपी वाडीचो दर न्हय, तर घरां मदलो अर्थीक ताण. सासू काम करिनाशिल्ल्या घरांनी सूनांची नोकरी अपेक्षा 20% आनी शारांनी 30% उणी आशिल्ली. जाल्यार सासू काम करताली तेन्ना गांवांनी रोजगाराची शक्यताय 50% आनी शारांनी 70% चड आशिल्ली. 2004 ते 2017 ह्या काळांत लिंग आदारीत उत्पन्नांतली असमानताय उणी जाल्या.

जुलयांत ईपीएफओचे विक्रमी 18.75 लाख नवे वांगडी

एका अहवाला प्रमाण कर्मचारी प्रॉव्हिडेंट फंड संघटनेन (ईपीएफओ) जुलय 2023 वर्सा 18.75 लाख नवे वांगडी जोडले. ही एका म्हयन्यांत संघटणे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या ग्राहकांची चडांत चड संख्या आसा.