आतां भारतीय वैजकी विद्यार्थांक परदेसांत करपाक मेळटली प्रॅक्टीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था : भारतीय वैजकी विद्यार्थ्यां खातीर एक बरी खबर. आतां लाखांनी वैजकी विद्यार्थ्यांचें परदेशांत वैजकी वेवसाय करपाचें सपन पुराय जातलें. भारतीय पदवी घेवन आतां वैजकी विद्यार्थ्यांक अमेरिकेंत, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड ह्या हेर देशांनी वैजकी प्रॅक्टीस करपाक मेळटा. भारतीय वैजकी आयोगाक (NMC) संवसारीक वैजकी शिक्षण महासंघा (WFME) कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या.
ह्या निर्णयाक लागून देशांतल्या वैजकी म्हाविद्यालयांनी शिक्षणाचो दर्जो वाडटलो. वैजकी मळार परदेशांत जावपी बदलांची म्हायती वैजकी मळार तयारी करपी विद्यार्थ्यांक मेळटली. हाचे भायर देशांतल्या दोतोरांकय संवसारीक पांवड्यार काम करपाची संद मेळटली. देशांतल्या वैजकी म्हाविद्यालयांनी शिक्षणाचो दर्जो वाडटलो. वैजकी मळार परदेशांत जावपी बदलांची म्हायती विद्यार्थ्यांक मेळटली. हाचे भायर देशांतल्या दोतोरांकय संवसारीक पांवड्यार काम करपाची संद मेळटली.
ही मान्यताय फकत धा वर्सां खातीर राष्ट्रीय वैजकी आयोगाक दितात. हाचे वयल्यान देशांतल्या सुमार ७०६ वैजकी म्हाविद्यालयांक डब्ल्यूएफएमई मान्यताय मेळटली हें स्पश्ट जालां. आतां देशांत सुरू जावपी सगल्या नव्या वैजकी म्हाविद्यालयांकय (डब्ल्यूएफएमई) मान्यताय मेळटली. दरेक वैजकी म्हाविद्यालयाक धा वर्सां खातीर हो फायदो घेवंक मेळटा.
डब्ल्यूएफएमई मान्यतायेचो सगळ्यांत व्हडलो फायदो म्हणल्यार सगळ्या भारतीय विद्यार्थ्यांक परदेशांतल्या वैजकी शिक्षण आयोगा खातीर अर्ज करपाक मेळटले. वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एज्युकेशना (डब्ल्यूएफएमई) कडल्यान ही मान्यताय सोपेपणान मेळना. जो मेरेन वैजकी संस्थांनी शिक्षण आनी प्रशिक्षण हांचे सगळ्यांत उंचेले आंतरराश्ट्रीय दर्जे मेळना तो मेरेन डब्ल्यूएफएमईक मान्यताय मेळना.
WFME ची वळख मेळपा खातीर ४९,८५,१४२ रुपया म्हळ्यार डॉलरांत ६०,००० फी भरची पडटा. फकत ह्या शुल्काचेर WFME टीम दरेका वैजकी म्हाविद्यालयाक भेट दितली.