‘शिमे वयलो देंवचार’ ही कथा  पावली कन्नड साहित्यांत

‘शिमे वयलो देंवचार’ ही कथा पावली कन्नड साहित्यांत

मडगांव: साहित्य अकादेमी नवी दिल्ली आयोजीत हालींच मुंबयंत कोंकणी-कन्नड कथा अणकाराचेर कार्यशाळा घडोवन हाडली. हे कार्यशाळेंत विशाल सिनाय खांडेपारकार हांची ‘शिमेवयलो देंवचार’ हे कथेचो कन्नड भाशेंत अणकार केलो. सुमार 25 भारतीय भाशांतल्यो कथांचो अणकारा खातीर हे कार्यशाळेंत वेंचिल्ल्यो. कन्नडांतली जेश्ठ लेखिका डॉ. गिता शेणॉय हांणी ही कथा अणकारीत केल्या.
‘कथा बिजन’ ह्या कन्नड पुस्तकांत तिचो आसपाव जावन रोखडेंच हें पुस्तक उजवाडा येतलें. 2015 वर्सा दिल्ली साहित्य अकादेमीचे वतीन नवोदीत कथाकार कार्यावळींत ‘शिमे वयलो देंवचार’ कथेचेर भासाभास जावन विशाल खांडेपाराकाचो भोवमान जाल्लो.