युती खातीर काँग्रेसीची आयज बसका

युती खातीर काँग्रेसीची आयज बसका

भाजपा मुखार कार्यकर्त्यांचेंच आव्हान; म्हापसा पालिका वेंचणूक

म्हापशें: पालिका वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन मगो पक्ष आनी समविचारी संघटणेंच्या आदारान पक्ष पुरस्कृत पॅनल देंवोवपाचो निर्णय घेतला. हाचेर म्होर मारपा खातीर मंगळारा बसका जातली. जाल्यार जायत्या प्रभागांत पक्ष कार्यकर्त्यांनी दावो केल्ल्यान पूर्ण पॅनल वेंचपाक भाजपा मुखार आवाहन उबें रावलां.
म्हापशें पालिका मंडळाच्या वेंचणुकेंत भाजपा पुरस्कृत आघाडीक मात दिवपा खातीर समविचारी पक्ष आनी संघटणांनी एकठांय येवपाची संकल्पना काँग्रेस आनी मगो पक्षान मांडल्या. ते प्रमाण काँग्रेसीचे फुडारी विजय भिके, सुधीर कांदोळकार, सुभाष नार्वेंकार तशेंच मगो फुडारी विनोद फडके हांणी समविचारी संघटणा आनी समाजीक कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन जोड आघाडी पॅनल देंवोवपाचो निर्णय घेतला.
मंगळारा ह्या समविचारी पक्ष आनी संघटणेची बसका आयोजीत केल्या. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हे ह्या बसकेंत हाजीर रावन सगल्यां कडेन चर्चा करून युती आघाडीचेर म्होर मारतले. बसके उपरांत आघाडी उमेदवारांची नांवां निश्चीत करतले.
फाटल्या वेंचणुके वेळार भाजपान म्हापशेंतल्या 20यूय प्रभागांचेर उमेदवार वेंचिल्ले. तातुंतले 16 जाणांनी वेंचणुकेंत जैत मेळयिल्लें. जाल्यार एक अपक्ष जैतवंत उमेदवार लेगीत सत्ताधारी गटांत वांटेकार जाल्लो. आतांची वेंचणूक लढोवपा खातीर जायते भाजपा कार्यकर्ते इत्सूक आसात.
20 पैकीं पांच- स प्रभागांत भाजपा कार्यकर्ते बंड करपा खातीर तयारेंत आसात. हनुमंत उर्फ बाळू वारंग सारके पक्षाचे निश्ठावंत कार्यकर्ते पक्ष पुरस्कृत गटांत उमेदवारी मेळ्ळी ना जाल्यार अपक्ष म्हणून वेंचणुकेंत देंवपाची तयारी दाखयल्या. ताका लागून ह्या प्रभागांत खंयच्या कार्यकर्त्यांक उमेदवारी दिवची असो प्रस्न पक्ष फुडार्‍यांक पडला. फाटल्या वेळा प्रमाण पालिकेचेर अधिराज्य गाजोवपा खातीर भाजपा फुडार्‍यांक ह्या सगल्या इत्सुकांची समजूत काडपाची कसब दाखोवची पडटली.
पालिका वेंचणुकेंत काँग्रेस आनी मगो पक्षाच्या समविचारी पॅनलांत वांटो न घेवपाचो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस संजय बर्डे हांणी निर्धार केला. कार्यकर्त्यांक विस्वासांत बर्डे हांणी 20 पैकीं आठ जाग्यांचेर उमेदवार घालपाचें थारायलां.
आमी निश्चीत केल्ले जागे सोडपाची तयारी आशिल्ल्या युतीच्या प्रस्तावाचेर विचार करतले अशें संजय बर्डे हांणी स्पश्ट केलें.