म्होंवा मुसां पसून जीव वाटायतना वास्कोचो तरणाटो बुडलो

म्होंवा मुसां पसून जीव वाटायतना वास्कोचो तरणाटो बुडलो

खानापूर: म्होंवाच्या मुसांनी अचकीत हल्लो केल्ल्यान तांचे पसून वाटावपा खातीर तरणाट्यांनी घसघश्यांत उडी घेतिल्ल्यान एका तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव कुमरजीत (21, वास्को) अशें आसा. ही घडणूक काल सांजवेळा उक्ताडार आयली. रातीं उसरां ताची कूड सांपडली.
हे विशीं पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कुमरजीत हाचे बरोबर धा जाणांचो पंगड पर्यटना खातीर कर्नाटक शिमेंत आयिल्लो. चोर्ला हांगासरल्या घसघशा कुशीक तांचेर म्होंवाच्या मुसांनी अचकीत हल्लो केल्ल्यान ते भियेले. तांचे पसून आपली सुटका करपा खातीर तांणी धांवपळ केली. तातूंत मूस चाबिल्ल्यान दोन तरणाट्यो चलयो जखमी जाल्यो, जाल्यार कुमरजीत हाणें घसघश्यात उडी घेतिल्ल्यान ताका बुडून मरण आयलें.
हे घडणुकेची म्हायती मेळटकूच खानापूरचे पुलीस उपनिरिक्षक बसगौडा पाटील हांणी घडणुकेचे सुवातेर भेट दिवन पंचनामो केलो.
मजगतीं, रातीं उसरां कूड सांपडली. कूड मरणा उपरांतचे तपासणे खातीर खानापूर हॉस्पिटलांत व्हेल्या. मरण आयिल्ल्याच्या 10 इश्ट, इश्टिणींक खानापूर पुलिसांनी चवकशे खातीर ताब्यांत घेतल्यात.