20 मार्चाक पालिका वेंचणूक,  22 वेर मतमेजणी; आचारसंहिता लागू

20 मार्चाक पालिका वेंचणूक, 22 वेर मतमेजणी; आचारसंहिता लागू


पणजी : राज्यांतल्यो 11 पालिका आनी पणजी म्हानगरपालिकेची (मनपा) वेंचणूक तशेंच सांखळी पालिकेंतलो प्रभाग 9, जिल्हो पंचायतीचो नावेली मतदारसंघ आनी 20 ग्रामपंचायतींच्या पोटवेंचणुके खातीर 20 मार्चाक मतदान जातलें. 22 मार्चाक मतमेजणी जातली. वेंचणूक आशिल्ल्या कार्यक्षेत्रांत सोमारच्यान आचारसंहिता लागू जाल्या अशी म्हायती राज्य वेंचणूक आयुक्त चोखाराम गर्ग हांणी दिली.
सोमारा पणजे पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. आयोगाचे सचीव मेल्वीन वाझ, दुर्गाप्रसाद, आशुतोष आपटे आनी आयोगाच्या आयटी विभागाचे सहाय्यक संचालक सागर गुरव ह्या वेळार उपस्थीत आशिल्ले.
म्हापशें, दिवचल, वाळपय, पेडणें, मडगांव कुंकळ्ळी, केपें, कुडचडें-काकोडें, सांगें, काणकोण आनी मुरगांव ह्या पांच पालिकां खातीर 2,50,470 मतदार, 30 प्रभागांच्या पणजी मनपा खातीर 32,041 मतदार, सांखळी पालिकेंतल्यान प्रभाग 9 पोटवेंचणुके खातीर 584 मतदार, नावेली मतदारसंघांतल्या पोटवेंचणुके खातीर 15,566 मतदार, जाल्यार 20 ग्रामपंचायतींतल्या पोटवेंचणुकेंत 12,334 मतदार अशें वट्ट 3,10,995 मतदार मतदान करतले अशें गर्ग हांणी सांगलें.
पणजी मनपांतल्या उमेदवारांक दरेकी 2.5 लाख, पालिका आनी सांखळी पोटवेंचणुकेंतल्या उमेदवारांक दरेकी 2 लाख, नावेली पोटवेंचणुकेंतल्या उमेदवारांक दरेकी 5 लाख आनी ग्रामपंचायत पोटवेंचणुकेंतल्या उमेदवारांक दरेकी 40 हजार रुपया खर्चाची मर्यादा आसतली.
वेंचणुको तशेंच पोटवेंचणुको जावपी सगल्याच केंद्रांनी सामान्य आनी खर्च निरिक्षकांची नेमणूक केल्या.

आचारसंहिता लागू जावपी वाठार
वेंचणूक जावपी 11 पालिका, पणजी मनपाचे 30 प्रभाग, सांखळी पालिकेंतलो प्रभाग 9, जिल्हो पंचायतीचो नावेली मतदारसंघ तशेंच पोटवेंचणुको जावपी आगशी, मेरशी, असोळणें, नावेली, भाटी, रिवण, भिरोंडें, म्हावशी, पिसुर्लें, हरमल, कोरगांव, मोरजी, कारापूर-सर्वण, मुळगांव, ओशेल, वेर्ला-काणका, बस्तोडें, चिखली, वेलींग-प्रियोळ आनी बाळ्ळी-अडणें ह्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागांत आचारसंहिता लागू आसतली अशी म्हायती राज्य वेंचणूक आयोगान दिल्या.

आरक्षणाचो निर्णय न्यायालय घेतलें
पालिका, मनपा वेंचणुकेंतले आरक्षण तशेंच प्रभाग फेररचणूक विरोधांत कांय नगरसेवक तशेंच विरोधी पक्ष न्यायालयांत गेल्यात. ताचो वेंचणुकेचेर परिणाम जावपाक शकता असो प्रस्न चोखाराम गर्ग हांकां विचारलो, ताचेर आरक्षण विशींचो निर्णय उच्च न्यायालय घेतले अशें तांणी सांगलें.

कोरोना बादितांकूय मतदानाचो अधिकार
जिल्हो पंचायत वेंचणुके प्रमाण हे वेंचणुकेंतूय कोरोना बादीत मतदारांक सांजे 4 ते 5 ह्या वेळांत मतदान करपाक मेळटलें. तांचे खातीर वेवस्था वेंचणूक आयोगा वरवीं करतले अशी म्हायती चोखाराम गर्ग हांणी दिली.