स्वयंपूर्ण गोंय मोहीमः 95 टक्के पंचायतींक घटाय

स्वयंपूर्ण गोंय मोहीमः 95 टक्के पंचायतींक घटाय

आतां पालिका, मनपा वाठारांनी मोहीमः मुख्यमंत्री


पणजी : स्वयंपूर्ण गोंय मोहीमेचो परिणाम 95 टक्के पंचायतींनी दिसपाक लागला. अधिकाऱ्यां कडल्यान बरो अहवाल मेळटा. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खातीर दरेकी नगरपालिकेक 1 कोटीचो निधी मेळटलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां.
स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक नगरपालिका वाठारांनी सुरवात जाल्या. पालिकांनी मोहीम सुरू करपा खातीर स्वयंपूर्ण इश्टांची नेमणूक केल्या. स्वयंयूर्ण इश्ट दर शेनवारा पालिका वाठारांक भेट दितले. स्वयंपूर्ण इश्टांक प्रशिक्षण दितले. ते भायर पालिकांनी प्रकल्प राबोवपा खातीर जोड अधिकाऱ्यांची नेमणूक जातली. एखाद्या पालिकेक स्वयं रोजगारा खातीर मेळावो घेवचो आसल्यार ह्या जोड अधिकाऱ्यांची मजत घेवप शक्य जातले. खादी ग्रामोद्योग वा ईडीसीचो मेळावो घेवप शक्य जातले. सध्या 191 पंचायतींक स्वयंपूर्ण इश्ट भेटी दितात. हाचे मुखार नगरपालिकांक भेटी दितले. स्वयंपूर्ण इश्टांक कामाचो अहवाल सादर करचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. केंद्रान राज्याक 300 कोटींचो निधी दिला. हातूंतले दरेक पालिकेक 1 कोटी रुपया दितले.
पणजी म्हापालिका तशेंच सगल्या नगरपालिकां खातीर स्वयंपूर्ण इश्टांची नेमणूक केल्या. अरविंद करमली (पणजी म्हापालिका), विवेक सरदेसाय (म्हापशें नगरपालिका), दीपा जांभळे (दिवचल नगरपालिका), दत्तराज नायक (पेडणें नगरपालिका), गौरीश मापारी (वाळपय नगरपालिका), गौरी वेंगुर्लेंकार (सांखळी नगरपालिका), जयंत तारी (फोंडें नगरपालिका), आग्नेल फर्नांडीस (कुडचडें आनी केपें नगरपालिका), जॉन्सन फर्नांडीस (सांगें नगरपालिका), प्रसन्न आचार्य (काणकोण नगरपालिका).
शेती, बागायती, दूद उत्पादन, फलोत्पादन, चिकन ह्या क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण जावपाची तांक राज्या कडेन आसा. भाजयेचे आनी दुदाचें उत्पादन वाडले जाल्यार राज्यांत रोजगाराच्यो संदी तयार जातल्यो. ते भायर भायल्यान भाजयो आनी दूद येवपाचें प्रमाण उणे जातले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू जावचे पयली स्पश्ट केलां.