गाडी लासपाच्या प्रकरणांत योग्य तपास करपाची मागणी

गाडी लासपाच्या प्रकरणांत योग्य तपास करपाची मागणी

मडगांव: चिंचोण्या हांगा मावंट मेरी उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य ट्रेव्हर बार्रेटो हांच्या घरा मुखार दवरिल्ले गाडयेक 20 वेर मध्यान राती अनवळख्यां कडल्यान उजो लावपाची घडणूक घडली. ह्या प्रकरणांत फातोड्डेंच्या पुलिसांनी योग्य तपास करचो अनी
दोशींक अटक करची. ना जाल्यार आमच्याय जिवाक धोको निर्माण जातलो अशी मागणी ट्रेव्हर बार्रेटो हांणी केल्या.
प्राचार्य ट्रेव्हर बार्रेटो हांचें घर फातोड्डें अंबाजी वाठारांत आसा. 20 फेब्रुवारी दिसा मध्यान राती अडेच वरांच्या सुमाराक दोन मोटारसायकली वयल्यान आयिल्ल्या चार जाणांनी गाडयेचेर स्फोटक अशें कितें तरी घालून गाडयेक उजो लायलो आनी पळून गेले. हो प्रकार सीसीटीव्हींत दिसून येता. बार्रेटो हांणी पत्रकार परिशद घेवन पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत योग्य तरेन तपास केल्लो नासून हें प्रकरण गुन्यांव फांट्या कडेन दिवचें अशी मागणी केल्या.
बार्रेटो हांणी म्हणलें, 20 फेब्रुवारीक मध्यान राती घराच्या फुडल्या वटेन न्हिदिल्ल्या आपल्या आईक गाडयेचो सायरन वाजल्याचो आवाज आयिल्ल्यान तिणें दार उक्तें केलें तेन्ना गाडयेक उजो लागिल्ल्याचें दिसून आयलें. हो प्रकार घडल्या उपरांत फातोड्डेंच्या पुलिसांत कागाळ नोंदयली. मात, फातोड्डेंच्या पुलिसांनी कसलोच तपास करूंक ना, पुलिसांक सीसीटीव्ही फुटेजूय आपणेंच व्हरून दिले. ह्या प्रकरणांत दक्षीण गोंय पुलीस अधिक्षकांचीय भेट घेतली. पूण त्या उपरांतूय तपासाक नेट आयिल्लो ना. ज्या अनवळख्यां कडल्यान रातीच्या वेळार आपली गाडी लासली तांचे कडल्यान आपणा सयत आपल्या कुटुंबांच्या जिवाकूय धोको निर्माण जावपाक शकता. ताका लागून पुलिसांनी योग्य रितीन तपास करप गरजेचें आशिल्लें.
मात आतां फातोड्डेंच्या पुलिसांचेर मातूय विस्वास उरूंक ना. तांकां आपलो दुबाव आशिल्ल्या व्यक्तीचें नांव सांगून तांणी सादी चवकशीय करूंक ना. ताका लागून हें प्रकरण गुन्यांव फांट्या कडेन दिवचें अशी मागणी प्राचार्य ट्रेव्हर बार्रेटो आनी केल्या.