पांचूय दुबावितांक णव दिसांची पुलीस बंदखण

पांचूय दुबावितांक णव दिसांची पुलीस बंदखण

मडगांव: गुंड अन्वर शेख हांचेर खुनी हल्लो केल्ल्याच्या प्रकरणांत फातोड्डेंच्या पुलिसांनी पांच दुबावितांक कोल्हापूर हांगा ताब्यांत घेवन अटक केल्ली. ह्या पांचूय दुबावितांक सोमारा मडगांवच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत हजर केले तेन्ना पांचूय दुबावितांक णव दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या.
खांपो गुंड अन्वर शेख हांचेर 16 फेब्रुवारी दिसा दनपारां फातोड्डेंच्या आर्लेम सर्कला लागसार कोयती, लोखंडी रॉड घेवन फाटलाव करून जिवघेणो हल्लो केल्लो. ह्या प्रकरणांत घडणुकेच्या थळा वयल्यान सांवड्डेंचे रिकी होर्णेंकार हाका फातोड्डेंच्या पुलिसांनी ताब्यांत घेतलो. जाल्यार दुसऱ्या दिसाच फातोड्डेंच्या पुलिसांनी विपुल पट्टारी ह्या दुबाविताक फातोड्डें वाठारांतल्यानूच ताब्यांत घेवन अटक केली. त्या दोगांयकूय पुलीस बंदखण दिल्या. आतां फातोड्डेंच्या पुलिसांनी सांताक्रुझाचोे इम्रान बेपारी (32), पर्वरीचो विजय कारबोटकार (31), म्हापशेंचो हर्षवर्धन सावळ (37), सुरावलेचो सुधन डिकॉस्टा (40) आनी पर्वरीचो महिंदर उर्फ मयुर तानावडे (37) ह्या दुबावितांक कोल्हापुरांतल्यान ताब्यांत घेवन गोंयांत हाडून चवकशी उपरांत अटक केल्ली. ह्या सगल्या दुबावितांनी गुन्यांवांत वांटो आसा अशी कबुली दिल्ली आसा. ह्या पांचूय
दुबावितांक फातोड्डेंच्या पुलिसांनी मडगांवच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत हजर केले तेन्ना न्यायालयान पांचूय दुबावितांक णव दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या.