पणजी म्हापालिके खातीर भाजप पॅनलाचे उमेदवार निश्चीत

पणजी म्हापालिके खातीर भाजप पॅनलाचे उमेदवार निश्चीत

पणजी : पणजी म्हापालिके खातीर भाजपाच्या टुगेदर फॉर ए प्रोग्रेसिव्ह पणज पॅनलाची अधिकृत घोशणा आयज जावची आसली तरी उमेदवार निश्चीत जाल्या. ह्या पॅनलांत बाबुश मोंसेरात हांचे उमेदवारां सयत शुभम चोडणकार, शेखर डेगवेंकार, दिक्षा मायणकार ह्या उमेदवारांचो आस्पाव आसा.
हाचे पयलीं मोंसेरात पॅनल तशेंच भाजपाच्या वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांचो ह्या पॅनलांत आस्पाव आसा. निश्चित जाल्ले वॉर्ड वार उमेदवार अशें :
माल्कम अफोंसो, युवराज फर्नांडीस, रोहित मोेेेंसेरात, कोरोलिना पो, शुभदा शिरगांवकार, किशोर शास्त्री, बेंटो लोरेना, राहुल लोटलीकार, सोरय्या पिंटो माखिजा, प्रसाद आमोणकार, करण यतीन पारेख, वर्षा शेटये, प्रमय मायणकार, उदय मडकयकार, शायनी चोपडेंकार, अस्मिता केरकार, डेनिस एडवर्ड जॉर्ज, अदिती चोपडेंकार, नरसिंहा मोरजकार, शुभम चोडणकार, मनिशा मणेरकार, दिक्षा मायणकार, शेखर डेगवेकार, प्रांजल नायक, संजीव नायक, वसंत आगशीकार, लोरेन डायस, विठ्ठल चोपडेंकार, शैलेश साळगांवकार आनी सँड्रा डाकुन्हा हांची उमेदवारी निश्चित आसा.
ह्या वळेरींत शीतल दत्तप्रसाद नायक हांचो आसपाव ना. बाबुश मोंसेरात पॅनला मार्फत शीतल नायक वेंचणुक लडोवची ना, हाची आमी पक्षाक कल्पना दिल्ली, अशें दत्तप्रसाद नायक हांणी स्पश्ट केलां.