नगरपालिका वेंचणकेची आचारसंहिता लागू

नगरपालिका वेंचणकेची आचारसंहिता लागू

भांगरभूंय।प्रतिनिधी

पणजीः राज्यातल्यो 11 नगरपालिका आनी पणजी म्हापालिके खातीर 20 मार्चाक मतदान जातलें. पालिका वेंचणुके खातीरची आचारसंहिता आयच्यान लागू जाल्या.
राज्य वेंचणूक आयोगान आयज सकाळीं पालिका वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर केली. राज्य वेंचणूक आयुक्त छोकाराम गर्ग हांणी पाटो संस्कृती भवनाच्या सभाघरात जाल्ले पत्रकार परिशदेंत वेंचणुकेची सविस्तर म्हायती दिली.

नावेली जिल्हो पंचायत तशेच पंचायतीच्या रित्या सुवातां खातीर 20 मार्चाकूच मतदान जातलें. 22 मार्चाक मतमेजणी जातली. वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी जाल्ल्यान आयच्यान आदर्श आचारसंहिता लागू जाल्या. पणजे म्हापालिके सयत पेडणें, म्हापशें, दिवचल, वाळपय, मुरगांव, मडगांव, काणकोण, सांगें, कुंकळ्ळी, कुडचडे आनी केपें ह्या नगरपालिकांनी वेंचणूक जाता. ते भायर साखळीं नगरपालिकेच्या प्रभाग णवा खातीर 20 मार्चाक मतदान जातलें. सकाळीं 8 ते सांजे 5 मेरेन मतदान जातलें. सांजे 4 ते 5 मेरेन कोवीड दुयेंतीं खातीर मतदान करपाची वेवस्था आसतली. 25 फेब्रुवारी ते 4 मार्च मेरेन उमेदवारी अर्ज भरपाची मेकळीक आसतली. आयतारा उमेदवारी अर्ज स्वीकारचे नात. 5 मार्चाक उमेदवारी अर्जांची छाननी जातली. 6 मार्चाक उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमाणी तारीक आसा. वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. वेंचणुके खातीर 21 वेंचणुक अधिकारी, 22 सहाय्यक वेंचणूक अधिकारी, 22 निरिक्षक आनी 24 खर्चाचेर देखरेख दवरपी निरीक्षकांची नेमणूक केल्या. पणजी म्हापालिके खातीर 32 हजार 41 जाल्यार हेर इकरा पालिकां खातीर 2 लाख 50 हजार 470 मतदारांची नोंद जाल्या.
विरोधी पक्ष तशेच हेर बऱ्याच जाणांनी आरक्षण आनी प्रभाग फेररचणुकेक खंडपिठात आव्हान दिलां. आरक्षणाचेर खंडपीठ कितें तो आदेश दितलो, अशें वेंचणूक आयुक्त छोकाराम गर्ग हांणी सांगलें.