काळे हारशे आनी सायलन्सर प्रदुशणा आड कारवाय जातली

काळे हारशे आनी सायलन्सर प्रदुशणा आड कारवाय जातली

पणजी : कायद्यान काळे हारशे बसोवपाचेर बंदी आसा. काळे हारशे बसोवपी चारचाकी तशेंच सायलन्सराच्या प्रदुशणाआड कारवायेची मोहीम सुरू जातली अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी दिल्या.

एका शोरुमांत जाल्ले कार्यावळी उपरांत उलयतना तांणी ही म्हायती दिली. सध्या सीटबेल्ट तशेंच हेल्मेट सक्तीची कारवाय नेटान सुरू आसा. हेल्मेट सक्ती आड सुरू केल्ले कारवायेक लागून खूबशे जाण हेल्मेट घालपाक लागल्यात. खूबशे जाण काळें हारशे बसयतात. हाका लागून माेटारींत कोण आसा तें कळना. हाचे आड आतां येरादारी पुलीस कारवाय करतले. तशेंच कांय जाण आवाज करपी सायलन्सर बसयतात. प्रदुशणा खातीर ह्या सायलेन्सराआड कारवाय जातली.

राज्यांत सुदारीत मोटार वाहन कायद्याची कार्यवाही जातलीच. रस्ते सुदारपा सयत हेर मुळाव्यो सुविधा तयार जातकूच सुदारीत मोटार वाहन कायद्याची कार्यवाही जातली. कायद्याक पाळो दिता ताका दंड जावचो ना. सगळ्यांनी कायद्याक पाळो दिवचो आनी दंड भरचो न्हय. अपघातांचो आंकडो वाडत आसा. एके वटेन आमकां अपघात उणें करपाक जाय आनी दुसरे वटेन कायदो नाका. दोनूय कशें जातलें? दंडाची रक्कम कितलीय आसली तरी कायद्याक पाळो दिलो जाल्यार दंड कोणूच दिवचो ना. कायदो सगळ्यांच्या हिता खातीर आसा अशें येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलां.

गोवा मायल्सचो विशय सुटावो जावपा खातीर सगळीं कागदपत्रां येरादारी खात्या कडेन वर्ग करपाक हांवें मुखेल सचिवांक सांगलां. सगळीं कागदपत्रां येरादारी खात्या कडेन आयले उपरांत हो प्रस्न सुटावो जावप शक्य जातलो अशें गुदिन्हो हांणी म्हणलें.

कोरोना दुयेंसाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान गाेंयांत आतां पर्यटक येवपाक लागल्यात. पर्यटकां खातीर गोवा मायल्स तशेच टॅक्सी सेवेचो प्रस्न सुटावो जावपाची गरज आसा. हो प्रस्न सुटावो जालो ना, जाल्यार वादाचो फटको पर्यटकांक बसतलो. हाका लागून पर्यटकांचो आंकडो देंवपाची भिरांत आसा अशें तांणी सांगलें.

नगरपालिका आरक्षणाचो वाद आतां न्यायालयांत पावला. आरक्षणाचेर आतां उलोवपाक लावं नाकात अशें मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें.