आनीक पांच जाणांक कोल्हापुरांतल्यान अटक

आनीक पांच जाणांक कोल्हापुरांतल्यान अटक

गुंड शेख मारपेट प्रकरण: फातोड्डेंच्या पुलिसांची कारवाय

मडगांव: खांपो गुंड अन्वर शेख हांचेर जिवघेणो हल्लो केल्ल्याच्या प्रकरणांत आनीक पांच दुबावितांक कोल्हापूर महाराष्ट्र हांगा सोदून काडून फातोड्डें पुलिसांनी अटक करून तांकां गोंयांत हाडल्यात. ह्या प्रकरणांत हे आदीं होर्णेंकार आनी विपुल पट्टारी ह्या दोगां जाणांक फातोड्डेंच्या पुलिसांनी अटक केल्ली.
सुमार 25 परस चड गुन्यांव दाखल आशिल्लो खांपो गुंड अन्वर शेख हांचेर 16 फेब्रुवारी दिसा दनपारां 1.00 वरांचेर सुमाराक फातोड्डेंच्या आर्लेम सर्कला लागसार कोयतो, लोखंडी रॉड घेवन फाटलाव करून जिवघेणो हल्लो केल्लो. ह्या वेळार अन्वराच्या पांयाचेर फारपेटूय केल्लो.
ह्या हल्लो प्रकरणांत फातोड्डेंच्या पुलिसांनी सांवड्डेंचे रिकी होर्णेंकार हाका घडणुकेच्या थळा वयल्यान ताब्यांत घेतिल्लो. गुंड अन्वर हांणी जबानींत रिकी होर्णेंकार, वेल्ली डिकॉस्टा, इम्रान बेपारी, विपुल पट्टारी हांचे सयत हेर अनवळखी स जाणांनी हल्लो केल्ल्याचें सांगिल्लें.
ते उपरांत दुसर्‍या दिसाच फातोड्डें पुलिसांनी विपुल पट्टारी ह्या दुबाविताक फातोड्डेंच्या वाठारांतूच ताब्यांत घेवन अटक केल्ली. दक्षीण गोंयचे पुलीस अधिक्षक पंकज सिंग हांच्या फुडारपणा खाला दक्षीण गोंय पुलिसांचो कांय पंगड राज्याच्या विवीध वाठारांत सोद घेतालो.
पुलिसांक कांय दुबावीत कोल्हापुरांत लिपून बशिल्ल्याचें मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फातोड्डें पुलिसांचो पंगड कोल्हापुरांत गेल्लो.
आयतारा दक्षीण गोंय पुलीस अधिक्षक पंकजकुमार हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण आनीक पांच दुबावितांक फातोड्डेंच्या पुलिसांनी अटक केल्या. सांताक्रूझचो इम्रान बेपारी (पिराय-32), पर्वरीचो विजय कारबोटकार (पिराय-31), म्हापशेंचो हर्षवर्धन सावळ (पिराय-37), सुरावलेचो सुधन डिकॉस्टा (पिराय -40) आनी पर्वरीचो महिंदर उर्फ मयुर तानावडे (पिराय-37) ह्या दुबावितांक फातोड्डेंच्या पुलिसांनी कोल्हापूर हांगा ताब्यांत घेवन अटक करून गोंयांत हाडल्यात.
आनीक कांय जाणांचो
सोद सुरू: नायक
फातोड्डेंचे पुलीस निरिक्षक कपील नायक हांणी सांगलें, अन्वर शेख मारपेट प्रकरणांतले कांय दुबावीत शिर्डी, कोल्हापूर वाठारांत आसात. फातोड्डेंचे पुलीस उपनिरिक्षक अमीन नायक, कोलवाचे पुलीस उपनिरिक्षक मेरिटो फर्नांडीस हांच्या फुडारपणा खाला पंगड तयार केला. पांचूय दुबावितांक आयतारा सकाळीं गोंयांत हाडल्यात. चवकशी मजगतीं इम्रान वेपारी आनी हर्षवर्धन सावळ हांणी हल्लो करपाक वांटो घेतिल्ल्याचें कबूल केलें. जाल्यार उरिल्ले विजय कारबोटकार, महिंदर तानावडे अनी सुधन डिकॉस्टा हांणी हल्लो केल्या उपरांत ह्या दुबावितांक मजत केल्ल्याचें स्पश्ट केलें. उरिल्ले वेली डिकॉस्टा, अवीत गवंडी आनी हेर दुबावितांकूय बेगिनूच अटक केले. अन्वर शेख आनी रिकी तशेंच वेली डिकॉस्टा हांच्यांतले पयलींच्या दुस्मानकायेक लागून हो प्रकार घडिल्ल्याचेंय पुलीस निरिक्षक कपील नायक हांणी सांगलें.