राज्यांतल्या 125 पुलीस कर्मचाऱ्यांच्यो बदल्याे

राज्यांतल्या 125 पुलीस कर्मचाऱ्यांच्यो बदल्याे

पणजी: फाटल्या एका म्हयन्यां सावन पुलीस खात्यांत व्हड प्रमाणांत सुरू आशिल्ल्या बदलीच्या सत्रांत घोळ आसा अशें मुखार येत आसा. शेनवारा दोन वेगवेगळे आदेश मेळून 125 कर्मचाऱ्यांची बदली केल्ली. हातुंतल्या एका आदेशांत एकूच पुलीस कॉन्स्टेबलाची दोन सुवातेर बदली केल्ल्याचें दिसून आयलां. हे विशीं वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्याक विचारलें तेन्ना तातूंत टायपींग करतना संबंदीत कर्मचाऱ्या कडल्यान चूक जाल्ल्याचें मुखार आयलां आसून तातूंत सोमारा दुरुस्ती करतले अशी म्हायती तांणी दिली.
पुलीस खात्यान शेनवारा पुलीस स्टेशन मंडळाच्या शिफारशी प्रमाण, दोन वेगवेगळे आदेश जारी करून 125 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली केल्या. हातुंतल्या एका आदेशांत 12 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली केल्या. हातूंत एका सहाय्यक पुलीस उपनिरिक्षक, चार पुलीस हवालदार आनी सात पुलीस कॉन्स्टेबलाचो आस्पाव आसा. जाल्यार दुसऱ्या‍ आदेशांत 113 जाणांची बदली केल्या. तातूंत दोन बायल सहाय्यक पुलीस उपनिरिक्षक, 10 दादले सहाय्यक पुलीस उपनिरिक्षक, 24 पुलीस हवालदार, एक बायल पुलीस हवालदार, 1 पुलीस हवालदार (चालक), 1 पुलीस हवालदार (आरटीओ), 62 पुलीस कॉन्स्टेबल, चार बायल पुलीस कॉन्स्टेबल आनी 8 पुलीस कॉन्स्टेबल (चालक) हांचो आस्पाव आसा. हातुंतल्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक एका वेळा दोन सुवातेर बदली केल्या. हातूंत संबंदीत कॉन्स्टेबलाक पणजी शार पुलीस स्टेशनांतल्यान एक फावट येरादारी विभाग कळंगूटे जाल्यार दुसर्‍याक येरादारी विभाग हणजुणें अशें नमूद केलां. ह्या घोळा विशीं वरिश्ठ अधिकाऱ्याक विचारलें तेन्ना, हातूंत टायपींग चूक जाली आसून ती सोमारा दुरुस्त करतले अशी म्हायती तांणी दिली.