टेनिसाची नवी राणी

ती आयली, तिणें पळयलें आनी ती जिखली. हय. टेनिस खेळगडी नाओमी ओसाकान जैताच्या मुकूटांत आनीक एक मानाचें मोरपांख खोयलां. पिरायेच्या 23 व्या वर्सा तिणें चवथें ग्रॅण्ड स्लॅम जैत जोडलां. अमेरिकेचे जेनिफर ब्रॅडीक तिणें 6-4, 6-3 अशें सहज हारयलें. ओसाकान अमेरिकन ओपन (2018, 2020), आॅस्ट्रेलियन ओपन (2019, 2021) ह्यो सर्ती आतां आपल्या नांवार केल्ल्यात. हो पराक्रम करपी ती पयली आशियाई चली. खेळा कारकिर्दीच्या सुरवातीच्या वर्सांनी चार ग्रॅण्ड स्लॅम हातासपाचो (फाटोफाट दोन) विक्रम फकत मोनिका सेलेसाच्या नावार आशिल्लो. ओसाकाची निकतीच सुरवात. हिमालया येदो दोंगर चडपाचो आसा. सेरेना विलियम्सान 23 ग्रॅण्ड स्लॅम किताब जिखल्यात हें विसरूंक फावना. पूण सध्या ओसाकाच हीच टेनिसाची राणी, हें मानचेंच पडटलें. आदली टेनिस खेळगडी जस्टिन हेनान म्हणलां ते प्रमाण, बायलां टेनिसाक नवी बॉस मेळ्ळ्या. टेनिसस्टार बिली जीन किंगानूय ती हेरां परस वेगळी, अशें म्हणलां. खरें ते.
संवसारभर साबार टेनिस सर्ती जातात. पूण ग्रॅण्ड स्लॅम सर्ती ह्यो मानाच्यो. खेळगड्याचें आॅलिंपिक पदक जिखपाचें सपन आसता, तशेंच हें. आॅस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, बिम्बल्डन आनी यूएस ओपन ह्यो ग्रॅण्ड स्लॅम सर्ती. पयली आनी निमणी हार्ड कोर्टाचेर, फ्रेंच ओपन मातयेच्या कोर्टाचेर जाल्यार बिम्बल्डन तणाच्या कोर्टाचेर खेळटात. टेनिस खेळांत क्रिकेटी परस चड पयसो आसा, हें वेगळें सांगपाक नाका. आमच्या देशांतल्या साबार खेळगड्यांनी ह्या सर्तींनी वांटो घेतला. पूण लिएंडर पायश, महेश भूपती आनी सानिया मिर्झा ही नांवां सोडल्यार हेरांक टेनिसांत संवसारीक पांवड्यार नांव, पदकां मेळूंक नात. सानियान मार्टिना हिंगीसाच्या वांगडा खेळून बायलां डबल्सांत फाटोफाट तीन ग्रॅण्ड स्लॅम सर्ती जिखल्यांत. तरणाट्या भारतीय खेळगड्यांनी टेनिसांत कारकिर्द करपा खातीर घाम गळोवचो पडटलो. कश्टाचें फळ गोड आसता, हें वेगळें सांगपाक नाका. जपाना सयत आंवाठ आनी लोकसंख्येन ल्हान आशिल्ल्या साबार देशांक जमता, मागीर आमच्या भारताक तें कठीण न्हय.
ओसाकाचो बापूय हैती जाल्यार आवय जपानाची. ती जल्मली जपानांत. तीन वर्सां पिरायेची आसतना तिचें कुटुंब अमेरिकेक गेलें. मात ती अजून जपानाची नागरिक आसा. फाटली यूएस ओपन आसूं वा ही आॅस्ट्रेलियन ओपन, कोरोनाक लागून निमण्यो कांय मॅची सोडल्यार मैदानार प्रेक्षक नाशिल्लो. म्हणटकच खेळगड्याक उर्बा, तेंको दिवपाक कोण नाशिल्लो. तरीय, तकली शांत दवरून ओसाकान सेगीत 14 मॅची जिखल्यो. सेरेना सारके खांपे खेळगडेक हारयली.
ओसाकाचो आनीक एक गुण घेवपा सारको. दरेके समाजीक घडणुकेचेर तिचें स्वताचें मत आसता. तें ती उक्तायता. म्हाका लुकसाण (वा फायदो) जावं येता, ताका कितें दिसतलें, हे खोशी जातले, ते दुखावतले, असो सुवार्थी विचार करीनासतना ती मेकळेपणान मत मांडटा. आमच्या भारतांत जसो जाती, दुसऱ्या धर्मा विशीं दुस्वास पातळिल्लो जाणवता, तसो संवसारांत वर्णवाद. म्हणल्यार काळ्या लोकांक कांय गोरे लोक वेगळी वागणूक दितात. ताचे आड ओसाकान जाहीर वा प्रतिकात्मक आवाज काडला. अमेरिकेंत पुलिसां कडल्यान वा वर्णवादांतल्यान मरण आयिल्ल्या काळ्या लोकांचें नांव बरयिल्ले मास्क ओसाकान पोरुंचे यूएस ओपन सर्तींत घाले. तिणें केल्लो हो निशेध आशिल्लो. त्या सगळ्या लोकांच्या घरच्यांनी खास व्हिडिओ संदेश धाडून तिचें उपकार मानले. सर्तीचें प्रक्षेपण करपी टीव्ही चॅनलान ते दाखयले. सर्त जिखतकच ओसाकाक विचारलें, मास्क घालून तुवें कितें संदेश दिलो? तेन्ना तिणें सांगलें, ‘ह्या विशयाचेर जितली चड भासाभास, तितलो बेगीन बदल जातलो.’ समाजाक आपूण देणें लागता, हें ती विसरली ना.
टेनिसाचेर कायम शेक उरलो तो युरोपी, अमेरिकन खेळगड्यांचो. आशियेंत टेनिस गाजोवपी खेळगडे तशे जाले नात. तातूंत बायल खेळगडी तरी नाच्च. देखून नाओमी ओसाकाच्या ग्रॅण्ड स्लॅम जैताक म्हत्व आसा. फेडरर, नादाल, योकोविच हांचे परस बायल खेळगडी सेरेना विलियम्सान चड ग्रॅण्ड स्लॅम जैतां जोडल्यांत. तशी कामगिरी आशियेंतले हे चलयेच्याय हातांतल्यान जावचीं. टेनिसाचे हे नवे राणयेक परबीं.