लोकसभेंत प्रस्न मांडपाक गोंयचे दोनूय खासदार अपेशी

लोकसभेंत प्रस्न मांडपाक गोंयचे दोनूय खासदार अपेशी

फ्रांसीस सार्दीन हांचो एकूय प्रस्न ना, विनय तेंडुलकार हांचे रस्ते आनी गोरवांक प्राधान्य


पणजीः केंद्राच्या विवीध प्रकल्प वयल्यान प्रदेश काँग्रेस गोंयांत आंदोलनां करीत आसा. पूण लोकसभेंत गोंयचे फुडारपण करपी काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दीन हांणी संसदेच्या शिंयाळ्या आनी हालींच जाल्ल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनांत एकूय तारांकीत वा अतारांकीत प्रस्न विचारूंक ना. ताका लागून तांचे ह्या प्रकल्पांक अप्रत्यक्ष समर्थन आसा अशें दिसता अशी टिका काँग्रेसचे कांय फुडारी तशेंच विरोधी पक्षांनी कडल्यान जाता.
सार्दीन हांचे प्रमाण राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार हांणीय ​शिंयाळ्या अधिवेशनांत ओग्गी रावप पसंत केला. पूण अर्थसंकल्पी अधिवेशनांत तांणी फक्त रस्ते, हेडगीं गोरवां हांकां प्राधान्य दिवन ते विशीं दोन प्रस्न विचारले.
रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण, तमनार वीज प्रकल्प, तशेंच म्हामार्ग रुंदीकरण ह्या केंद्राच्या तिनूय प्रकल्पा वयल्यान विरोधी काँग्रेसीन गोंयांत भाजपाक धारेर धरला. प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांनी फाटल्या जायत्या म्हयन्यां पसून तिनूय प्रकल्पांक खर विरोध करून दक्षीण गोंयांत आंदोलनां सुरू केल्यांत. काँग्रेस आमदारांनी विरोधकांक एकठांय हाडून विधानसभेच्या फाटल्या तीन अधिवेशनांत ह्याच प्रकल्पा वयल्यान सरकाराक घेराव घालपाचो यत्न केलाे. स्थगन प्रस्ताव हाडून कामकाजाचेर बहिश्कार लेगीत घातलो.
दक्षीण गोंयांतल्या विवीध आपसेवी संस्थांनीय तिनूय प्रकल्पांक खर विरोध केला. पूण तांचे प्रस्न लोकसभेंत मांडून तांचे समाधान करपाक मात दक्षीण गोंयचेच खासदार फ्रांसीस सार्दीन अपेशी थारल्यात. फक्त अर्थसंकल्पी अधिवेशनूच न्हय जाल्यार ताचे पयली 14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर ह्या काळांत जाल्ल्या संसदेच्या हिंवाळी अधिवेशनांतूय खासदार सार्दीन मूग गिळून ओग्गी बशिल्ल्याचे दिसून येता. ह्या अधिवेशनांत लेगीत एकूय लेखी प्रस्न उपस्थीत करूंक ना.
राज्याचे प्रस्न संसदेंत मांडून गोंयकारांक थाकाय दिवपा खातीर लोकांनी तांकां संसदेंत धाडल्या. पूण सार्दीन आनी तेंडुलकार हांकां ते विशीं कितेंच पडून गेल्ले ना. सार्दीन हांणी संसदेच्या फाटल्या दोन सत्रांत एकूय प्रस्न मांडूंक ना.
अशा फुडाऱ्यांक लागुनूच गोंयची अवतिकाय जायत आसा अशें काँग्र्रेसच्या कांय वरिश्ठ फुडाऱ्यांचें मत आसा. काँग्रेसच्या केंद्र आनी राज्यांतल्या फुडाऱ्यांनी तांकां हे विशीं जाप विचारपाक जाय अशेंय तांचे म्हणणें आसा.

काँग्रेस – भाजपा मदीं संधानः आप
केंद्राच्या ​तिनूय प्रकल्पांक गोंयकारांचो खर विरोध आसतना काँग्रेस खासदार सार्दीन लोकसभेंत ते विशीं प्रस्न उपस्थीत करिनात. हाचे वयल्यान काँग्रेस अानी भाजपा हांचे मदीं बरेपण आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता अशी टिका आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्य निमंत्रक राहुल म्हांबरे हांणी केल्या. मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाच्या (एमपीटी) विस्तारी करणाच्या येवजणेक केंद्रान हालींच मंजुरी दिल्या. ताचो व्हड फटको गोंयांतल्या नुस्तेमारांक बसतलो. तरी लेगीत ह्या गंभीर विशयाचेर गोंयच्या दोनूय खासदारांनी लोकसभेंत एकूय प्रस्न मांडूंक ना असो आरोप म्हांबरे हांणी केला.