स्वातंत्र्या उपरांत पयले खेपे एके बायलेक फांशीची ख्यास्त जातली

स्वातंत्र्या उपरांत पयले खेपे एके बायलेक फांशीची ख्यास्त जातली

खबरां संस्था

नवी दिल्लीः स्वतंत्र भारतांत पयलेच खेपे एके बायल गुन्यांवकाराक फांशी ख्यास्त जातली. उत्तर प्रदेशाच्या मथुरांत आशिल्ले बायलांचे फांशी घरांत अमरोहाची शबनम हिका फांशी दितले. फांशी दिवपाची तारीक अजून निश्चीत जावंक ना. पूण, मेरठाचो जल्लाद पवन हाणें दोन खेपे फांशी घराची पळोवणी केल्या.

शबनमान एप्रील 2008त आपल्या मोग्या वांगडा मेळून कुटुंबांतल्या सात वांगड्यांक कुराडीन मारून उडयिल्ले. 14 एप्रील 2008क रातींच्या वेळार शबनमान मोगी सलीमाक घरा आपयलो आनी कुटुंबांतल्या वांगड्यांक न्हिदेचो गुळ्यो दिल्यो. उपरांत मध्यान रातीं कडेन शबनम आनी सलीम हांणी मेळून बापूय शौकत, आवय हाशमी, भाव अनीस, राशिद, भावजय अंजूम, चुलत भयण राबिया आनी धा म्हयन्याच्या भाच्याक मारलो.

ह्या प्रकरणांतली दोन वर्सां आनी 3 म्हयन्यां मेरेन सुनावणी चल्ली. ते उपरांत 15 जुलय 2010क न्यायालयान शबनम आनी सलीम हांकां फांशीची ख्यास्त फर्मायली. ते उपरांत दोगांयनी सर्वोच्च न्यायालयांत अपील केलें. सर्वोच्च न्यायालयान लेगीत शबनमाची फांशीची ख्यास्त कायम दवरली. ते उपरांत शबनमान राष्ट्रपती कडेन फांशी रद्द करपाची विनवणी केली. पूण, राष्ट्रपती हांणी दया याचिका भायर मारली.