सोऱ्याच्या परवान्याचें आतां 5 वर्सां खातीर नुतनीकरण

सोऱ्याच्या परवान्याचें आतां 5 वर्सां खातीर नुतनीकरण

भांगरभूंय।प्रतिनिधी

पणजीः गोंय सरकारान एकाच वेळार वर्सुकी शुल्क भरून सोऱ्याच्या दुकानांचें फुडल्या पांच वर्सां खातीर नुतनीकरण करपाची मेकळीक दिल्या. हाचे आदीं दरेक वर्सा परवान्यांचें नुतनीकरण जातालें. महसुलाचे दिश्टीन सरकारान हो निर्णय घेतला. तशेंच परवानो आशिल्ल्यांक कांय टक्के सूट लेगीत दिवपाची येवजण जाहीर केल्या.

गोंयांत सगल्या प्रकाराच्या सोऱ्या विक्रीचे सुमार 12 हजार परवाने आसात. हातूंत दरेक वर्सा सुमार 50 कोटी परस चड महसूल येता. सरकारान पयलेच खेपे पांच वर्सां खातीर परवानो नुतनीकरण करपाची मेकळीक दिल्या.

‘गोंय, दमण आनी दीव अबकारी कर नेम 1964’ हातूंतलो नेम 43त दुरुस्ती करून अबकारी आयुक्ताक पांच वर्सांच्या काळा मेरेन नुतनीकरण करपाचे अधिकार दिल्यात. तशेंच जी सूट दिल्या तातूंत 2021-2022 ते 2023-2024 मेरेनच्या कालावधी खातीर जे नुतनीकरण करतले तांकां 5 टक्के आनी 2021-22 ते 2025-26 मेरेन जे नुतनीकरण करतले तांकां 10 टक्के परतावो मेळटलो. पूण ते खातीर 21 मार्च 2021 मेरेन नुतनीकरण शुल्क भरचो पडटलो.

एकदा शुल्क भरल्या उपरांत परवानो जो मेरेन वैध आसा त्या कालावधींत परवानो शुल्क वाड वा शुल्क कपाक जाली तर आगावू रक्कम भरप्यांक ती लागू जावची ना.