तामिळनाडूंत माराणाचे फॅक्टरीक उजो; 11 जाणांक मरण

तामिळनाडूंत माराणाचे फॅक्टरीक उजो; 11 जाणांक मरण

खबरां संस्था

चेन्नयः तामिळनाडूंतल्या माराणाचे फॅक्टरींत स्फोट जावन लागिल्ल्या उज्यांत 11 जाणांक लासून मरण आयलें. सत्तूर जिल्ह्यांत जाल्ले हे घडणुकींत जखमी जाल्लया लोकांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात.

माराण तयार करपाक कॅमिकल्साचें मिश्रण करप चालू आसतना ही घडणूक घडली. फॅक्टरींत नेमाचें पालन जाय नाशिल्लें ताका लागून उजो लागिल्ल्याची शक्यताय आसा. फुडलो तपास सध्या चालू आसा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पिडितांक दोन लाखांची मजत जाहीर केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान जखमींक 50 हजारांची मजत जाहीर केल्या.