बिटक्वॉयनान पयले खेपे  43 हजार डॉलराचो पांवडो हुपलो

बिटक्वॉयनान पयले खेपे 43 हजार डॉलराचो पांवडो हुपलो

खबरां संस्था

नवी दिल्लीः सगल्यांत चर्चीत क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वॉयनाचो व्हॅल्यू आयज (ता. 8 फेब्रुवारी) सुमार 13 टक्क्यांनी वाडपा सयत नव्या ऑलटायम हाय पांवड्याचेर पावलो.

फाटल्या म्हयन्यांत 1.5 अब्ज डॉलरांची गुंतवणूक केल्ल्याचें इलेक्ट्रीक कार तयार करपी कंपनी टॅस्लान सांगल्या उपरांत बिटक्वायन अचकीत वाडलो. भारताच्या वेळा प्रमाण रातच्या 8 वरांचेर 12.71 टक्के वाड जावन 43,737.73चेर कारभार करतालो.

10 दिसां आदीं टॅस्लाचे सीईओ एलन मस्क हाणें बिटक्वॉयनाक आपले एके सोशल नॅटवर्कींग अकावण्टाक टॅग केल्लो. त्या वेळार लेगीत बिटक्वॉयनांत वाड जाल्ली. रोखडेच मोटारी आनी हेर प्रॉडक्शनाचें देय बिटक्वॉयना वरवीं रोखडेच घेवपाक सुरवात करतले अशें टॅस्ला कंपनीन स्पश्ट केलें.