नाट्यसंपदाची विजया प्रभाकर पणशीकर संवसाराक अंतरली

नाट्यसंपदाची विजया प्रभाकर पणशीकर संवसाराक अंतरली

खबरां संस्था

मुंबयः नाट्यसंपदा नाट्यसंस्थेची संचालिका विजया प्रभाकर पणशीकर 85 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरली. 4 फेब्रुवारीक मध्यान रातीं कडेन तिणें निमाणो स्वास घेतलो.

ज्येश्ठ नाट्य कलाकार प्रभाकर पणशीकर हांची ती घरकान्न. विजया पणशीकर हांणी प्रभाकर पणशीकाराच्या नाट्यसंपदा हे नाट्यसंस्थेचें संचालकपद योग्य रितीन सांबाळिल्लें. तांच्या फाटल्यान पूत, धूव, सून आनी नातरां असो घराबो आसा. विजया हांचे आवय गेलें आडनांव कुलकर्णी.

1963त प्रभाकर पणशीकर हांणी नाट्यसंपदा हे नाट्यसंस्थेची स्थापना केल्ली. हे संस्थेन अमृत झाले जहराचे आनी वसंत कानेटकर लिखीत मोहिनी अशी दोन नाटकां माचयेर हाडिल्लीं. ते उपरांत नाट्यसंपदा हे संस्थेन मला काही सांगायचंय इथे ओशाळला मृत्यू कट्यार काळजात घुसली अशी अनेक नाटका सादर केलीं.