जो रुटाचो आगळोवेगळो विक्रम

जो रुटाचो आगळोवेगळो विक्रम

खबरां संस्था

नवी दिल्लीः येजमान भारत आनी इंग्लंड ह्या पंगडां मदीं आयच्यान चेन्नयच्या चेपॉक स्टेडियमाचेर माळेंतले पयले टॅस्टीक सुरवात जाली. पयल्याच दिसा इंग्लंडाचो मुखेली जो रुट हाणें आगळोवेगळो संवसारीक विक्रम आपल्या नांवार केलो. 

98, 99 आनी 100वे टॅस्टींत शेंकडो मारपी तो संवसारांतलो पयलो बॅट्समन थारलो. चेन्नय टॅस्टी आदीं रुटान श्रीलंकेचे भोंवडेर दोन शेंकडे मारिल्ले. श्रीलंके आडचे पयले टॅस्टींत 228 आनी दुसरे टॅस्टींत 186 धांवड्यो केल्ल्यो.

मजगतीं, कारकिर्दींतले 100वे टॅस्टींत शेंकडो मारपी तो संवसारांतलो 9वो आनी इंग्लंडाचो तिसरो बॅट्समन थारलो. तो 128 धांवड्यो करून खेळपट्टीचेर आसा. टॅस्ट कारकिर्दींतलो ताचो हो वट्ट 20वो शेंकडो थारलो.

तशेंच रुटान भारता आड 17वी टॅस्ट खेळटना पाचवो शेंकडो मारलो. भारतांत 7वी टॅस्ट खेळटा. ताणें ह्या सगल्या टॅस्टींनी 50 वा ताचे परस चड धांवड्यो केल्यात.