धनंजय मुंडे परतून अडचणीत

धनंजय मुंडे परतून अडचणीत

खबरां संस्था

मुंबयः महाराष्ट्रांतल्या म्हाविकास आघाडी सरकाराचे समाजीक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे हांच्या आड जाल्ल्या बलात्कार केल्ल्याचे आरोप थांबता थंय आसतना तांची दुसरी घरकान्न तांच्या आड मुंबय पुलीस आयुक्तां कडेन कागाळ केल्या. ताका लागून मुंडे मुखार परत नवी अडचण निर्माण जाली.

मुंडे हांणी आपल्या दोन भुरग्यांक चित्रकूट बंगल्यांत फाटल्या तीन म्हयन्यां पसून कोंडून दवरल्यात असो आरोप तांची दुसरी घरकान्न करुणा हिणें केला. पुलिसांनी सहकार्य करूंक ना जाल्यार 20 फेब्रुवारी पसून आमरण उपोशण करपाचो इशारो लेगीत तिणें दिलो.

आयज म्हजो वाडदीस. पूण, म्हज्या घरकारान फाटल्या तीन म्हयन्यां पसून आपल्या भुरग्यांक चित्रकूट बंगल्यांत लिपोवन दवरल्यात. तांकां आपल्याक मेळपाक लेगीत दिना. हो राजकी शक्तीचो वायट उपेग आसा. इतलो अत्याचार रावणान लेगीत करूंक नाशिल्लो अशें करुणा हिणें म्हणला.