म्यानमारांत सत्ता लश्कराच्या हातांत; प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती हांकां अटक

म्यानमारांत सत्ता लश्कराच्या हातांत; प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती हांकां अटक

खबरां संस्था
रंगूनः म्यानमारांत लश्करान सत्ता आपल्या हातांत घेतली. म्यानमाराची लोकशायवादी सर्वोच्च फुडारी आंग सान सू की हिचे सयत देशाचे राष्ट्रपती विन म्यिंट आनी सत्तारुढ पक्षाच्या हेर वरिश्ठ फुडाऱ्यांक लश्करान अटक केली. आयज (ता. 1) सकाळीं जाल्ले एका छाप्या वेळार ही कारवाय केली अशें नॅशनल लीग फॉर डॅमोक्रॅसी (एनएलडी) ह्या पक्षाच्या म्हणयाऱ्यान सांगलें.
हालींच जाल्ले वेंचणुके वेळार सरकार आनी लश्कर हांचे मदीं तणाव निर्माण जाल्लो. हे फाटभुंयेर ही कारवाय जाल्या आसुये अशें जाणकारांचें म्हणणें आसा. सत्ता ताब्यांत घेतल्या उपरांत लश्करान देशांत एका वर्साची आणिबाणी जाहीर केल्या. ताका लागून लश्कराचे कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्याईग हांच्या हातांत देशाची सुत्रां आयल्यात.