अंधश्रद्धेंत बुडिल्ले आवयन केली धुवांची हत्या

अंधश्रद्धेंत बुडिल्ले आवयन केली धुवांची हत्या

खबरां संस्था

चित्तूरः आंध्र प्रदेशांतल्या चित्तूर जिल्ह्यांत अंधश्रद्धेचें भूत मानगुटीचेर बशिल्ल्या उच्च शिक्षीत आवयन दोन धुवांची त्रिशुलान हत्या केली. कलियुग सत्ययुगांत बदलतलो. दैवी शक्तीन धुवो परत कांय वेळान जित्यो जातल्यो अशें तिका दिशिल्लें. आवय आनी बापूय दोगांय आरोपी उच्च शिक्षीत आसात. दोगांकूय पुलिसांनी अटक केल्या.

पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, आवयन धुवांची हत्या केल्या उपरांत बापायन स्वताच फोन करून आपल्या एका सहकाऱ्याक हे विशींची म्हायती दिली. ही खबर आयकून धपको बशिल्ल्या सहकाऱ्यान पुलिसांक कळयलें. पुलीस घडणुकेचे सुवातेर पाविल्ले त्या वेळार आवय-बापूय बेशुद्ध अवस्थेंत पडिल्लीं.

आवय दोनूय धुवांची हत्या केल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या. धाकटे धुवेक तिणें त्रिशुलान मारलें. आवय हायस्कुलांत प्रिन्सीपल आसा जाल्यार बापूय कॉलेजींत उप प्राचार्य आसा.

धुवांची हत्या केल्या उपरांत आवय-बापूय आत्महत्या करपाचीं आशिल्लीं. पूण, पुलीस ते आदींच घडणुकेचे सुवातेर पावली. 27 वर्सां पिरायेची एलिकख्या धूव भोपाळांत पदव्युत्तर पदवीचें शिक्षण घेतालें. दुसरी धूव दिव्या ही नोकरी करतालें. लॉकडावनाच्या काळांत दोगांय आवय-बापाय वांगडा रावतालीं.

पुलिसांनी आवयक कोरोना चांचणे खातीर हॉस्पिटलांत व्हरपाक लागले त्या वेळार ती आपणूच कोरोना आसा अशें व्हडल्यान व्हडल्यान आड्डपाक सुरवात केली. कोवीड-19 महामारी चीनांतल्यान न्हय, जाल्यार देवान निर्माण केल्या. देव शंकर येवपाचो आसा अशें ती म्हणीत आशिल्ली.

एक दीस आमच्यो धुवो परतून जित्यो जातल्यो. कलियुग सत्ययुगांत बदलतलो अशें धुवांच्या बापायन पुलिसांक सांगलें. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा.