आफ्रिका स्पिनरांच्या जाळांत घुस्पलो

आफ्रिका स्पिनरांच्या जाळांत घुस्पलो

खबरां संस्था
कराचीः 14 वर्सांनी पाकिस्तानाचे भोंवडेर गेल्ल्या दक्षीण आफ्रिकेची सुरवात हारीन जाली. येजमान पाकिस्तान पंगडान दक्षीण आफ्रिके आडची पयली टॅस्ट चवथ्या दिसा जिखली. दक्षीण आफ्रिकेन दिल्ली 88 धांवड्यांची मोख पाकिस्तानान 7 विकेटी राखून मेळयली. ह्या जैता सयत पाकिस्तानान दोन टॅस्टींचे माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतली.
आफ्रिकेचे बॅट्समन पाकिस्तानाचे स्पिनर नौमान अली आनी यासिर शहा हांच्या जाळ्यांत घुस्पाले. ह्या दोन स्पिनरांनी दक्षीण आफ्रिकेच्या दुसऱ्या डावांत वट्ट 9 विकेटी घेतल्यो. दावखुरो नौमान हाणें 35 धांवड्यो दिवन 5 आनी लेग स्पिनर यासिर शहान 79 धांवड्यांनी 4 विकेटी घेतल्यो. ताका लागून आफ्रिकेचो दुसरो डाव 245चेर सोंपलो. आफ्रिके वतीन एडन मार्करमान सगल्यांत 74 धांवड्यांची खेळी केली.
पाकिस्तानान पयल्या डावांत 158 धांवड्यांची आघाडी घेतिल्ल्यान चवथ्या डावांत तांकां जैता खातीर फक्त 88 धांवड्यां मोख मेळिल्ली. पूण ताचो फाटलाव करतना ताची स्थिती 2 बाद 33 अशी जाल्ली. पूण, अझर अली नाबाद 31 आनी मुखेली बाबर आझम हाणें 30 धांवड्यांची खेळी करून पाकिस्तानाचें जैत निश्चीत केलें.