आयपीएलः खेळगड्यांची 18 फेब्रुवारीक पावणी

आयपीएलः खेळगड्यांची 18 फेब्रुवारीक पावणी

खबरां संस्था

मुंबयः फेब्रुवारीच्या 18 तारखेक इंडियन प्रिमियर लिगेच्या 2021 हंगामा खातीर खेळगड्यांची पावणी जातली.

आयपीएलाचे पावणे आदीं दरेक पंगडाक खंयच्या खेळगड्यांक कायम दवरल्यात तांची आनी खंयच्या खेळगड्यांक कबलातींतल्यान मेकळ्या केल्ल्या हाची वळेरी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाक दिवपाची आशिल्ली. त्या प्रमाण सगल्या खेळगड्यांनी कबलातींतल्यान मेकळ्या केल्ल्या खेळगड्यांची वळेरी बीसीसीआयक दिल्या.

जे भारतीय खेळगडे कबलात मुक्त जाल्यात आनी तांकां येता त्या आयपीएलाच्या हंगामांत वांटो घेवपाचो आसा अशा खेळगड्यांनी 4 फेब्रुवारीक सांजेच्या 5 वरांचेर आपलो अर्ज ऑनलायन पद्दतीन भरचो पडटलो. 

आयपीएलाच्या अंदूंच्या हंगामाचें वेळापत्रक अजून जाहीर जावंक ना. पूण, मिडियांत ज्या प्रमाण खबरो येवपाक लागल्या त्या प्रमाण अंदूंचो हंगाम 11 एप्रील ते 6 जून ह्या कालावधींत जावये. पावणी जाल्या उपरांत अधिकृत रितीन अंदूंच्या आयपीएलाच्या हंगामाचें वेळापत्रक जाहीर जातलें.