ग्रॅण्डमास्टर मॅग्नस कार्लसनाक हारीचो धपको

ग्रॅण्डमास्टर मॅग्नस कार्लसनाक हारीचो धपको

खबरां संस्था

विज्क आन जीः टाटा स्टील मास्टर्स बुद्दीबळ सर्तीचे आठवे फेरयेंत आतां मेरेन व्हडलो धपको बसपी निकाल लागलो. संवसारीक वस्ताद आनी पयल्या क्रमांकाचो खेळगडो मॅग्नस कार्लसन हाका हार स्विकारची पडली. ताका 18 वर्सां पिरायेच्या रशियेच्या आंद्रे एसिपेंकोंन हारयलो. फाटल्या 8 वर्सां पसून दिग्गज ग्रॅण्डमास्टर्सांक करपाक जमूंक ना तो पराक्रम 18 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान केलो.

धव्या घुलांनी खेळपी आंद्रेन सिसिलीयन डिफॅन्सान सुरवात केली. ताणें कार्लसनाचेर आपलो पूर्ण शेक दवरलो आनी 38 चालींनी हार घाली.

आनीक एका डावान फिडेच्या अलीरेझा फिरौजान भारताच्या पी हरिकृष्णाक हारोवन सर्तींत पयली सुवात मेळयली.