गोंयांत पयल्या दिसा 60 टक्के लसीकरण

गोंयांत पयल्या दिसा 60 टक्के लसीकरण

700 मदल्या 426 जाणांनी घेतली कोविशिल्ड लस


पणजीः गोंयांत काल पयल्या टप्प्यांतले कोवीड लसीकरण सुरू जाले. भलायकी क्षेत्रांतले दोतोर, नर्स, हेर फ्रंटलायन कर्मचारी अशा 426 जाणांनी पयल्या दिसा कोविशील्ड लस घेतली. गोंयांत पयली कोविशिल्ड लस गोमॅकाॅचो एमटीएस कर्मचारी रघुनाथ भोज्जी हाका दिली.
लसीकरण मोहीमे खातीर सातूय हॉस्पिटलांनी खाशेली वेवस्था केल्ली. फक्त मणिपाल हॉस्पिटलांत शंबर टक्के लसीकरण जाले.
काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशव्यापी कोवीड लसीकरण मोहीम सुरू केली. गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर हांचे हस्तुकीं लसीकरण मोहिमेचो शुभारंभ जालो. राज्यांत रधुनाथ भोज्जी हो एमटीएस कर्मचारी पयली लस घेवपी कर्मचारी थारलो.
काल पयल्या दिसा 700 जाणांक कोवीड लस दिवपाची मोख आशिल्ली. पूण लसीकरण जाले त्या सात सुवातींनी दरेकी शंबर जाणांची नांवां आसतनाय कांय जाणांनी लस घेतली ना. बरेच जाण उपस्थीत रावंक ना. 700 मदल्या फक्त 426 जाणांनी म्हणल्यार पयल्या दिसाच्या वट्ट कर्मचाऱ्यां मदल्या फक्त 60 टक्के कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली. मणिपाल हॉस्पिटलांत वळेरेंत आशिल्ल्या 100 मदल्या 74 जाणांनीच लस घेतिल्ली. उपरांत वैजकी अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा करून कोवीड पोर्टलार नांवां नोंद केल्ल्या हेर 26 जाणांनी लस घेतली.
भलायकी खात्यान जारी केल्ल्या प्रसिद्धी पत्रका प्रमाण 426 जाणांनी लस घेतली. जातूंत उत्तर गोंयांत 242 आनी दक्षीण गोंयांत 184 जाणांचो आस्पाव आसा.
गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत 42, हॉस्पिसियो मडगांव 65, म्हापशेचे जिल्हो हॉस्पिटल 38, फोंड्याचे उपजिल्हो हॉस्पिटल 49, मणिपाल हॉस्पिटल 100, चिखलीचे उपजिल्हो हॉस्पिटल 70 आनी हेल्थ वे हॉस्पिटलांत 62 जाणांनी कोविशिल्ड लस घेतली. लस दिले उपरांत कांय जाणांक अस्वस्थता आयिल्ली. पूण पंदरा वीस मिण्टांचो विसव घेतले उपरांत स्थिती सुदारली.