शास्त्रीय संगितांतले दिग्गज उस्ताद गुलाम मुस्तफा संवसाराक अंतरले

शास्त्रीय संगितांतले दिग्गज उस्ताद गुलाम मुस्तफा संवसाराक अंतरले

खबरां संस्था
मुंबयः भारतीय शास्त्रीय संगितांतचे म्हान गायक पद्मविभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान हे आयज संवसारांक अंतरले. ते 89 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान हांणी दनपारां 12.37 वरांचेर वांद्रेंत आशिल्ल्या आपल्या घरांत निमाणो स्वास घेतलो. सकाळीं तांची भलायकी बरी आशिल्ली. पूण, दनपारां अचकीत तांची भलायकी इबाडली.

उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान हांकां 1991त पद्मश्री पुरस्कार दिवन भोवमान केल्लो. ते उपरांत 2006त पद्मभूषण जाल्यार 2018त पद्मविभूषण दिवन भोवमान केल्लो. 2003त तांकां संगीत मळा वयलो प्रसिद्ध पुरस्कार संगीत अकादमी अकादमी पुरस्कार फावो जाल्लो.
प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, संगीतकार ए आर रहमान सयत दिग्गज संगीत मळा वयल्या कलाकारांनी तांकां आर्गां ओंपल्यात.
1931त उत्तर प्रदेशाच्या बदायूं जिल्ह्यांत जल्मल्ले आनी रामपूर-सहसवान घराण्या कडेन संबंद आशिल्ले गायक मुस्तफा हांणी मृणाल सेन हांचे ‘भुवन शोम’ फिल्मा वरवीं आपले गायिकेची सुरवात केल्ली. हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायन मळाचेर संपूर्ण संवसारांत आपली वेगळी वळख निर्माण करपी गुलाम मुस्तफा हांणी ‘उमराव जान’, ‘आगमन’, ‘बस्ती’, ‘श्रीमान आशिक’ सारक्या फिल्मांनी लेगीत गायन केलां. संगीत मळाचेर तांकां ‘ज्युनियर तानसेन’ ह्या नांवान लेगीत वळखताले.
तांच्या फाटल्यान घरकान्न चार पूत आनी चार चलयो असो व्हडलो घराबो आसा.