गोंयांतूय 16 जानेवारीच्यान  कोवीड लसीकरणाक सुरवात: मुख्यमंत्री

गोंयांतूय 16 जानेवारीच्यान कोवीड लसीकरणाक सुरवात: मुख्यमंत्री


पणजी : देशाच्या हेर राज्यां सयत गोंयांतूय 16 जानेवारीच्यान लसीकरणाचें काम सुरू जातलें. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आयज भलायकी खातें तशेंच कृती पंगडाची बसका घेतले. हे बसकेंत सविस्तर कार्यावळ थारतली. देशांत कोरोना लस दिवपाची मोहीम 16 जानेवारीच्यान सुरू जाता. कोरोना लस दिवपा खातीर गोंयची तयारी नेटान सुरू आसा. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यां कडेन व्हीडीयो कॉन्फरसिंगाच्या आदारान बसका घेतले. हे बसके उपरांत आपूण अधिकाऱ्यांची बसका घेतलो. हे बसकेंत लस दिवपाची कार्यावळ थारतली अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
कितल्या प्रमाणांत लसी मेळटल्यो, दिसाक कितल्या जाणांक लस दितलें ताचो निर्णय आयचे बसके उपरांत जातलो.
निश्चीत जाल्ल्या 8 हॉस्पिटलांनी दरेकी दिसाक 100 जाणांक लस दितले. हाका लागून दिसाक 800 जाणांक वासीन दिवपाची येवजण आसा अशी म्हायती एका दोतोरान दिल्या.
पयल्या टप्प्यांत भलायकी कर्मचाऱ्यांक लस दितले. लसीकरणा खातीर कृती पंगड स्थापन जाला. ह्या कृती पंगडान 18 हजार जाणांची वळेरी तयार केल्या.
भलायकी कर्मचाऱ्यां उपरांत ज्येश्ठ नागरिकांक लस दितले. उपरांत हेरांक लस दितलें. गोंय हे ल्हान राज्य आसा. लस दिवपाचें काम कांय दिसां भितर पूर्ण जातलें अशें हाचे पयलीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलांं.

लसीकरणा खातीर 8 हॉस्पिटलां निश्चीत
पणजी : सरकारान लसीकरणा खातीर सध्या गोंयांतली 8 हॉस्पिटलां निश्चीत केल्यात. हातूंत 5 सरकारी हॉस्पिटलां आसात आनी 3 खाजगी हॉस्पिटलां आसात. गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, हॉस्पिसियो हॉस्पिटल मडगांव, आझिलो हॉस्पिटल म्हापशें, चिखली भलायकी केंद्र आनी ​उपजिल्हो हॉस्पिटल फोंडें, ह्या सरकारी हॉस्पिटलांची निवड जाल्या. मणिपाल हॉस्पिटल दोना पावल, हेल्थ वे हॉस्पिटल पोरणें गोंय आनी व्हिक्टर हॉस्पिटल मडगांव ह्या तीन खाजगी हॉस्पिटलांची निवड जाल्या. दरेकी हॉस्पिटलांत दिसाक 100 जाणांक लस दितले. हाका लागून दिसाक 800 जाणांक वासीन दिवपाची येवजण आसा अशी म्हायती एका दोतोरान दिल्या.

भारतांत 16 जानेवारीच्यान लसीकरणाक सुरवात
नवी दिल्ली: कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम 16 जानेवारीच्यान सुरू जातली. ही संवसारांतली सगल्यांत व्हड आसा. भलायकी कर्मचाऱ्यां सयत कोरोना आड आघाडे वयल्या सुमार तीन कोटी कर्मचाऱ्यांक लस दितले.
एका वयले पांवड्या वयले बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी हांणी कोरोनाच्या सध्याच्या स्थितीचो तशेंच देशभरांतलीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या लसीकरणाच्या तयारेचो नियाळ घेतले उपरांत लसीकरण मोहिमेची तारीख निश्चीत केल्या. सविस्तर नियाळ घेतले उपरांत लोहरी, मकर संक्रांत, पोंगल, माघ बिहू ह्या सणांच्या फाटभुंयेर लसीकरण मोहीम 16 जानेवारी पसून सुरू करपाचो निर्णय घेतला अशें केंद्र्र सरकारा वतीन शेनवारा जारी केल्ल्या निवेदनांत म्हणलां.