गोंयांत 4 सुवातांनी जातलो लसीचो ‘ड्राय रन’

गोंयांत 4 सुवातांनी जातलो लसीचो ‘ड्राय रन’


पणजी: हेर राज्यां सयत गोंयांतूय आयज 4 सुवातांनी कोरोना लसीचो ‘ड्राय रन’ जातलो. 3 भलायकी केंद्रां आनी एका खाजगी हॉस्पिटलांत लसीची रंगीत तालीम जातली अशी म्हायती गोपांनी दिल्या. पणजे, खोर्ली आनी हळदोणें ह्या भलायकी केंद्रांनी लसीची रंगीत येसाय जातली. ते भायर पोरणें गोंयच्या हेल्थ वे हॉस्पिटलांत रंगीत येसाय जातली.
‘ड्राय रन’ म्हणल्यार रंगीत तालिमेची पुराय तयारी जाल्या. 25 जाणांक लस दिवपाची रंगीत येसाय जातली. लसीच्या लाबार्थ्यांक एसएमएस धाडला. हे सगले लाबार्थी आयले उपरांत तांची वळख पटोवन घेतले. तांकां वळखपत्र हाडचें पडटलें. लस दिवच्या पयली तांची तपासणी जातली. लस दिले उपरांत तांकां कितें त्रास जातात हाची खातरजमा जातली. दर एकल्याचो अहवाल तयार जावन तो केंद्र सरकारा मेरेन पावयतले. सकाळीं 10 ते 12 मेरेन हो ‘ड्राय रन’ जातलो. भलायकी खातें तशेंच प्रशासनान ड्राय रनाची पुराय तयारी केल्या.