‘अग्गंबाई सासूबाई’ सिरियलींत रवी पटवर्धनाचे सुवातेर ह्या अभिनेत्याची एण्ट्री

‘अग्गंबाई सासूबाई’ सिरियलींत रवी पटवर्धनाचे सुवातेर ह्या अभिनेत्याची एण्ट्री

खबरां संस्था

मुंबयः ‘अग्गंबाई सासूबाई’ हे सिरियलींतली बबड्या, शुभ्रा, आसावरी, अभिजीत, आजोबा हीं सगलींच पात्रां प्रेक्षकांचे आवडीचीं थारपाक लागल्यात. आजोबाचें पात्र वठोवपी ज्येश्ठ अभिनेते रवी पटवर्धन  हे अचकीत संवसाराक अंतरले. तांची उलोवपाची शैली लोकांक खूब आवडटाली. ‘अग्गंबाई सासूबाई’ हे सिरियलाचे फॅन्स आजोवपाचें पात्र खूब मीस करपाक लागल्यात. पूण, आतां आजोबाचें पात्र परतून एकदां सिरियलांत पळोवपाक मेळटलें. ही भुमिका ज्येश्ठ अभिनेते मोहन जोशी करतले. मोहन जोशींची 4 जानेवारीक सिरियलांत एण्ट्री जातली.

रवी पटवर्धन हांकां 6 डिसेंबराक मरण आयिल्लें. स्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. थंयच तांणी निमाणो स्वास घेतलो. मार्च म्हयन्यांत तांकां काळजाचो आताक आयिल्लो.