जियोची फाल्यांच्यान परतून विनामुल्य कॉलींग सेवा
Reliance Jio Infocomm Limited, Jio, is an Indian mobile network operator. Logo on the street. India, Alleppey, January 17, 2019.; Shutterstock ID 1288454515; Purchase Order: -

जियोची फाल्यांच्यान परतून विनामुल्य कॉलींग सेवा

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः जियोन नव्या वर्सांत आपल्या गिरायकांक खाशेली सेवा दिवपाचो निर्णय घेतला. जियोन परतून एकदा आपल्या गिरायकां खातीर रिलायन्स जियो नव्या वर्सांत एक सेवा सुरू करतलो.
जियोन 1 जानेवारी पसून परतून एकदा कॉलींग सेवा एकदा विनामुल्य केल्या. जियोचे सब्स्क्रिप्शन ह्या गिरायकांनी घेतलां अशा गिरायकांक हे सुविधेचो लाव घेवपाक मेळटलो. जियोन आययूसी पूर्णपणान बंद केल्लें. पूण आतां 1 जानेवारी पसून परत एकदा विनामुल्य कॉलींग करपाक मेळटलें.
आययूसी अंतर्गत जियो वयल्यान हेर नॅटवर्कांत कॉल करपाक जियो 14 पयशें आकारतालो. ते उपरांत 7 पयशें केले. हो चार्ज आतां काडला. आतां 1 जानेवारी पसून विनाशुल्क कॉलींग करपाक मेळटलें. बिरेस्तारा हे विशींची म्हायती रिलायन्स जियोन दिली.
आययूसी शुल्क सोंपल्या उपरांत जियो ते जियो आनी जियो ते हेर नॅटवर्का खातीर लेगीत ऑफनेट (डॉमेस्टीक वॉयस) कॉल मोफत केल्यात अशी कंपनीन म्हायती दिल्या.