चीनाचे शानशान आशियांतले गिरेस्त व्यक्ती

चीनाचे शानशान आशियांतले गिरेस्त व्यक्ती

खबरां संस्था

नवी दिल्लीःचीनाचे झोंग शानशान हे एक गिरेस्त व्यक्ती. पूण, प्रसार माध्यमांनी तांचो खूब उण्या प्रमाणांत उल्लेख जाता. पूण, शानशान हांणी विवीध क्षेत्रांत मोठे येस मेळयलां. पत्रकारिता, मशरुमाची शेती आनी हॅल्थ कॅर ह्या क्षेत्रांत तांचें चीनांत व्हड नांव आसा. हेंच शानशान आतां आशिया खंडांतले सगल्यांत गिरेस्त व्यक्ती थारल्यात. भारताचे मुकेश अंबानी आनी चीनाचे जॅक मा आनी हेर गिरेस्त व्यक्तींक फाटीं घालीत ही सुवात मेळयली.

ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्सा प्रमाण, शानशान हांची वट्ट संपत्ती 70.9 अब्ज डॉलर्स ते 77.8 अब्ज डॉलर्सच्या लागसार आसा. अशे तरेन ते संवसारांतले 11वे गिरेस्त व्यक्ती थारल्यात. शानशान हांणी ही संपत्ती खूब उण्या वेळांत कमयल्या. हो एक विक्रमूच आसा.

शानशान हांचो राजकारणांत हस्तक्षेप ना ताका लागून तांची ‘लोन वोल्फ’ अशी वळख आसा. तांणी विवीध क्षेत्रांत बरेंच येस मेळयलां.