गोंयांत गांजाची लागवड कायदेशीर जातली

गोंयांत गांजाची लागवड कायदेशीर जातली

अबकारी खात्याच्या प्रस्तावाक सरकाराची तत्वता मंजुरी

भांगरभूंय – प्रतिनिधी

पणजीः अबकारी खात्यान गोंयांत फार्मास्युटीकल्स कंपनींक उपेगी पडपा खातीर गांजाची लागवड कायदेशीर करपाचो प्रस्ताव सरकाराक दिला. सरकाराचें भलायकी खातें हें खातीर नियंत्रकाचें काम पळयतलें. कायदो खातें आनी भलायकी खात्यान फायलीचेर काय हरकती नोंद केल्यो ताका लागून फायल परतून मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवा कडल्यान कायदो खात्याक धाडल्या.

कॅन्सरा सारक्या दुयेंसाचेर उपचारा खातीर तयार जावपी वखदांक गांजाचो उपेग जाता. जांकां परवानो मेळटलो तांकाच गांजो लावपाक मेळटलो. ते खातीर भलायकी खातें परवानो दितले. मात कांय नियंत्रणाचे अधिकार अबकारी खात्याक आसतले. लागवड केल्लो गांजो गोंयांतल्यो फार्मास्युटीकल्स कंपनी विकत घेतल्यो.

सध्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ह्या राज्यांनी गांजाची लागवड कायदेशीर केल्या. ओडीशान मात हे विशीच्या प्रस्तावाक न्हयकार दिला. गोंयांत सध्या गांजाची लागवड करप बेकायदेशीर आसा. गांजाची लागवड वा तो स्वता कडेन बाळगिल्यार आनी पुलिसांचे नदरेक आयल्यार एनडीपीएस कायदो 1985 खाला गुन्यांव नोंद जावन अटक करपाची तजवीज आसा. सरकारान आतां गांजो लागवड करपाक परवानगी दिवपाचे लागींलागीं निश्चीत केल्ल्यान जांकां लागवडी खातीर परवानो मेळटलो तांकां एनडीपीएस कायद्या खाला सूट मेळुये. फाटल्या पांच स म्हयन्यांत गोंयांत पुलिसांनी व्हडा प्रमाणांक गांजो जप्त केला.