2020 मेरेन निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक फुटली सोर्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

2005 आदीं सेवेंत रुजू जाल्ल्यांक आदलीच पेन्शन येवजण लागू

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः सरकारी खात्यांत 2005 वर्सा आदीं कंत्राटी पद्दतीन सेवेंत दाखल जाल्ल्या आनी ते उपरांत नियमीत जावन निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक आदली पेन्शन येवजण लागू जातली, असो म्हत्वाचो निवाडो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान दिला. हो निवाडो न्या. महेश सोनक आनी न्या. भारत देशपांडे हांणी दिला. ह्या आदेशाचो फायदो खूबश्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांक मेळटलो.

ह्या प्रकरणांत सांखळी नगरपालिकेंत 36 वर्सां सेवा दिवन निवृत्त जाल्ली नितळसाण कामगार सुशीला कल्लीमणी हिणें 1 मे 2022 ह्या दिसा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोमय खंडपिठाक पत्र बरोवन आदली पेन्शन येवजण लागू करपाची मागणी केली. हे संबंदांत 6 जून 2022 ह्या दिसा खंडपिठान स्वेच्छा दखल घेवन अ‍ॅड. अभिजीत गोसावी हांची अ‍ॅमिकस ज्युरी म्हूण नेमणूक केली. तांणी खोलायेन अभ्यास करून खंडपिठाक वयल्या मुद्द्याचेर निर्णय घेवपाक मजत केली. हे याचिकेंत खंडपिठान राज्य सरकार, सांखळी नगरपालिका आनी नगरपालिका प्रशासन हांकां प्रतिवादी केले.

सुशीला कल्लीमणी 15 जानेवारी 1985 ह्या दिसा सांखळी नगरपालिकेंत दीसवड्याचेर सेवेंत रुजू जाल्ली. ते उपरांत 1997 ते 2011 ह्या काळांत तिका कंत्राट पद्दतीचेर घेतिल्ली. सरकाराच्या आदेशा वयल्यान 2011 ह्या दिसा तिका नियमीत केली. हे मजगतीं गोंयांत 5 ऑगस्ट 2005 ह्या दिसा नवी पेन्शन येवजण लागू केली. 31 डिसेंबर 2020 ह्या दिसा सुशीला निवृत्त जाली. तिका नवे पेन्शन येवजणे प्रमाण 6 लाख 12 हजार 386 रुपया आनी अंतीम सेटलमेंट केलें. तातूंतले 3 लाख 6 हजार 193 रुपया भविश्यनिधींत जमा केल्ली रक्कम आशिल्ली. हे संबंदांत खंडपिठांत सुनावणी जाली तेन्ना अ‍ॅमिकस क्युरी गोसावी हांणी ताचेर सर्वोच्च न्यायालयांतले तशेंच हेर उच्च न्यायालयांतले निवाडे खंडपिठांत सादर केले. नवी पेन्शन येवजण 5 ऑगस्ट 2005 ह्या दिसा लागू जाली. ही येवजण नव्यान भरती जाल्ल्यांक लागू जाता. सुशीला 1985 ते 2020 ह्या काळांत नियमीत सेवा दिवन निवृत्त जाली. ताका लागून हो नेम तिका लागू जायना असो दावो खंडपिठांत केलो. ते भायर तिणें दिल्ली सेवा आदली पेन्शन येवजण निश्चीत करपा खातीर वळगुपाक मेळना. तशेंच 1985 ते 2010 ह्या काळांत तिणें दीसवड्यार दिल्ली सेवा सरकार आनी सांखळी नगरपालिकेन शोशण केल्ले वरी जाता. अश्या वेळार वैधानीक नेमाच्यो दोन वेगवगळ्यो व्याख्या वा अर्थ मुखार येता जाल्यार कर्मचाऱ्याच्या फायद्याची व्याख्या ग्राह्य धरची, अशी विनवणी खंडपिठा कडेन केली.

ह्या संदर्भांत खंडपिठान सगळ्यांची बाजू आयकून घेतले उपरांत वयलो निवाडो जारी केलो. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 5 जानेवारी 2024 ह्या दिसा दवरल्या. त्या वेळार आदेशा संदर्भांत कृती अहवाल सादर करपाक सांगला. ह्या म्हत्वाच्या निवाड्याक लागून निवृत्त कर्मचाऱ्यांक हाचो फायदो जातलो, अशी म्हायती मेळ्ळ्या.