2.14 कोटींचो धनादेश बावन्स प्रकरणांत व्यंकटेश प्रभू मोनीक स म्हयने बंदखण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उत्तर गोंय जिल्हो सत्र न्यायालया कडल्यान ख्यास्त कायम

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
म्हापशेंः 2.14 कोटी रुपयांचो धनादेश बावन्स केल्ल्या आरोपा खाला प्रभू कंस्ट्रक्शनचे धनी व्यंकटेश प्रभू मोनी हांकां पणजी पयलो वर्ग न्यायालयान दिल्ली 6 म्हयने खर बंदखणीची ख्यास्त उत्तर गोंय जिल्हो सत्र न्यायालयान कायम दवरल्या. तशेंच प्रभू मोनी हांची निवाड्याक आव्हान दिवपी याचिकाय जिल्हो सत्र न्यायाधीश शेरीन पॉल हांणी भायरायल्या.
सप्टेंबर 2022त पणजी पयलो वर्ग न्यायालयाची न्यायाधीश पूजा देसाय हांणी व्यंकटेश प्रभू मोनी हांकां धनादेश बावन्स प्रकरणांत दाेशी थारावन ख्यास्त केल्ली. एका म्हयन्या भितर याचिकादार सहाजनंद इन्व्हेसमेंटड प्रा.लि हे कंपनीक 2 कोटी 14 लाख रुपया भरपाय रक्कम दिवची. ही रक्कम दिली ना जाल्यार अजून स म्हयने सादी बंदखणीची ख्यास्त तशेंच 20 हजार रुपया दंड, अशे ख्यास्तीचो आदेश दिल्लो.
याचिकादार सहाजनंद इन्व्हेसमेंट प्रा.लि. हे कंपनीचे संचालक सरिकलाल मोहनलाल गंगानी हांणी प्रभू कंस्ट्रक्शन आनी व्यंकटेश प्रभू मोनी हांचे विरोधांत 2 मे 2019त न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. आरोपीन याचिकादार कंपनीक 2.14 कोटींचो धनादेश दिल्लो. हो धनादेश बावन्स जालो. ताका लागून कंपनीन पणजी पयलो वर्ग न्यायालयांत धांव
घेतिल्ली.
न्यायालयान परक्राम्य संलेख कायद्याच्या (धी निगोशिएबल इंस्ट्रीमेंट अॅक्ट) 437(अ) कलमा खाला वयले ख्यास्तीचो आदेश दिल्लो.
ह्या निवाड्याक प्रभू मोनी हांणी ऑक्टोबर 2022त उत्तर गोंय जिल्हो सत्र न्यायालयांत आव्हान याचिका दाखल केल्ली. शेनवार 4 फेब्रुवारीक सत्र न्यायालयान सुनावणे वेळार ही याचिका भायरायली आनी आरोपी आड पयलो वर्ग न्यायालयान दिल्लो निवाडो कायम
दवरलो.